http://invisible-island.net/xterm/modified-keys/gb-altgr-intl
Copyright © 2020-2022 by Thomas E. Dickey


XTerm – “Other” Modified Keys (gb-altgr-intl)

Output of localectl status

System LocaleLANG=en_US.UTF-8
VC Keymapn/a
X11 Layoutgb
X11 Modelaltgr-intl

Symbols from keysymdef.h

 2058keysyms are defined (longest 30)
 1963keycodes are defined
 1531keycodes are equated to Unicode

Summary from xkbcomp

  256keyNames
   28keyTypes
  456symCache
  256symMap

Key types

 Type UsedLevelsName
    0  167    1ONE_LEVEL
    1   11    2TWO_LEVEL
    3   12    2KEYPAD
    6    1    2PC_CONTROL_LEVEL2
    9    1    2PC_ALT_LEVEL2
   12   16    5CTRL_ALT
   20   22    4FOUR_LEVEL
   21   11    4FOUR_LEVEL_ALPHABETIC
   22   15    4FOUR_LEVEL_SEMIALPHABETIC

Key map

 TypeLevelName  CodeSymbol
    0  1/1ESC 0xff1bXK_Escape
   20  1/4AE010x0031XK_1
       2/4    0x0021XK_exclam
       3/4    0x00b9XK_onesuperior
       4/4    0x00a1XK_exclamdown
   20  1/4AE020x0032XK_2
       2/4    0x0022XK_quotedbl
       3/4    0x00b2XK_twosuperior
       4/4    0x0ac3XK_oneeighth
   20  1/4AE030x0033XK_3
       2/4    0x00a3XK_sterling
       3/4    0x00b3XK_threesuperior
       4/4    0x00a3XK_sterling
   20  1/4AE040x0034XK_4
       2/4    0x0024XK_dollar
       3/4    0x20acXK_EuroSign
       4/4    0x00bcXK_onequarter
   20  1/4AE050x0035XK_5
       2/4    0x0025XK_percent
       3/4    0x00bdXK_onehalf
       4/4    0x0ac4XK_threeeighths
   20  1/4AE060x0036XK_6
       2/4    0x005eXK_asciicircum
       3/4    0x00beXK_threequarters
       4/4    0x0ac5XK_fiveeighths
   20  1/4AE070x0037XK_7
       2/4    0x0026XK_ampersand
       3/4    0x007bXK_braceleft
       4/4    0x0ac6XK_seveneighths
   20  1/4AE080x0038XK_8
       2/4    0x002aXK_asterisk
       3/4    0x005bXK_bracketleft
       4/4    0x0ac9XK_trademark
   20  1/4AE090x0039XK_9
       2/4    0x0028XK_parenleft
       3/4    0x005dXK_bracketright
       4/4    0x00b1XK_plusminus
   20  1/4AE100x0030XK_0
       2/4    0x0029XK_parenright
       3/4    0x007dXK_braceright
       4/4    0x00b0XK_degree
   20  1/4AE110x002dXK_minus
       2/4    0x005fXK_underscore
       3/4    0x005cXK_backslash
       4/4    0x00bfXK_questiondown
   20  1/4AE120x003dXK_equal
       2/4    0x002bXK_plus
       3/4    0xfe5bXK_dead_cedilla
       4/4    0xfe5cXK_dead_ogonek
    1  1/2BKSP0xff08XK_BackSpace
       2/2    0xff08XK_BackSpace
    1  1/2TAB 0xff09XK_Tab
       2/2    0xfe20XK_ISO_Left_Tab
   22  1/4AD010x0071XK_q
       2/4    0x0051XK_Q
       3/4    0x0040XK_at
       4/4    0x07d9XK_Greek_OMEGA
   21  1/4AD020x0077XK_w
       2/4    0x0057XK_W
       3/4    0x01b3XK_lstroke
       4/4    0x01a3XK_Lstroke
   21  1/4AD030x0065XK_e
       2/4    0x0045XK_E
       3/4    0x0065XK_e
       4/4    0x0045XK_E
   22  1/4AD040x0072XK_r
       2/4    0x0052XK_R
       3/4    0x00b6XK_paragraph
       4/4    0x00aeXK_registered
   21  1/4AD050x0074XK_t
       2/4    0x0054XK_T
       3/4    0x03bcXK_tslash
       4/4    0x03acXK_Tslash
   22  1/4AD060x0079XK_y
       2/4    0x0059XK_Y
       3/4    0x08fbXK_leftarrow
       4/4    0x00a5XK_yen
   22  1/4AD070x0075XK_u
       2/4    0x0055XK_U
       3/4    0x08feXK_downarrow
       4/4    0x08fcXK_uparrow
   22  1/4AD080x0069XK_i
       2/4    0x0049XK_I
       3/4    0x08fdXK_rightarrow
       4/4    0x02b9XK_idotless
   21  1/4AD090x006fXK_o
       2/4    0x004fXK_O
       3/4    0x00f8XK_oslash
       4/4    0x00d8XK_Oslash
   21  1/4AD100x0070XK_p
       2/4    0x0050XK_P
       3/4    0x00feXK_thorn
       4/4    0x00deXK_THORN
   20  1/4AD110x005bXK_bracketleft
       2/4    0x007bXK_braceleft
       3/4    0xfe57XK_dead_diaeresis
       4/4    0xfe58XK_dead_abovering
   20  1/4AD120x005dXK_bracketright
       2/4    0x007dXK_braceright
       3/4    0xfe53XK_dead_tilde
       4/4    0xfe54XK_dead_macron
    0  1/1RTRN0xff0dXK_Return
    0  1/1LCTL0xffe3XK_Control_L
   21  1/4AC010x0061XK_a
       2/4    0x0041XK_A
       3/4    0x00e6XK_ae
       4/4    0x00c6XK_AE
   22  1/4AC020x0073XK_s
       2/4    0x0053XK_S
       3/4    0x00dfXK_ssharp
       4/4    0x00a7XK_section
   21  1/4AC030x0064XK_d
       2/4    0x0044XK_D
       3/4    0x00f0XK_eth
       4/4    0x00d0XK_ETH
   22  1/4AC040x0066XK_f
       2/4    0x0046XK_F
       3/4    0x01f0XK_dstroke
       4/4    0x00aaXK_ordfeminine
   21  1/4AC050x0067XK_g
       2/4    0x0047XK_G
       3/4    0x03bfXK_eng
       4/4    0x03bdXK_ENG
   21  1/4AC060x0068XK_h
       2/4    0x0048XK_H
       3/4    0x02b1XK_hstroke
       4/4    0x02a1XK_Hstroke
   22  1/4AC070x006aXK_j
       2/4    0x004aXK_J
       3/4    0xfe61XK_dead_hook
       4/4    0xfe62XK_dead_horn
   22  1/4AC080x006bXK_k
       2/4    0x004bXK_K
       3/4    0x03a2XK_kra
       4/4    0x0026XK_ampersand
   21  1/4AC090x006cXK_l
       2/4    0x004cXK_L
       3/4    0x01b3XK_lstroke
       4/4    0x01a3XK_Lstroke
   20  1/4AC100x003bXK_semicolon
       2/4    0x003aXK_colon
       3/4    0xfe51XK_dead_acute
       4/4    0xfe59XK_dead_doubleacute
   20  1/4AC110x0027XK_apostrophe
       2/4    0x0040XK_at
       3/4    0xfe52XK_dead_circumflex
       4/4    0xfe5aXK_dead_caron
   20  1/4TLDE0x0060XK_grave
       2/4    0x00acXK_notsign
       3/4    0x007cXK_bar
       4/4    0x007cXK_bar
    0  1/1LFSH0xffe1XK_Shift_L
   20  1/4BKSL0x0023XK_numbersign
       2/4    0x007eXK_asciitilde
       3/4    0xfe50XK_dead_grave
       4/4    0xfe55XK_dead_breve
   22  1/4AB010x007aXK_z
       2/4    0x005aXK_Z
       3/4    0x00abXK_guillemotleft
       4/4    0x003cXK_less
   22  1/4AB020x0078XK_x
       2/4    0x0058XK_X
       3/4    0x00bbXK_guillemotright
       4/4    0x003eXK_greater
   22  1/4AB030x0063XK_c
       2/4    0x0043XK_C
       3/4    0x00a2XK_cent
       4/4    0x00a9XK_copyright
   22  1/4AB040x0076XK_v
       2/4    0x0056XK_V
       3/4    0x0ad2XK_leftdoublequotemark
       4/4    0x0ad0XK_leftsinglequotemark
   22  1/4AB050x0062XK_b
       2/4    0x0042XK_B
       3/4    0x0ad3XK_rightdoublequotemark
       4/4    0x0ad1XK_rightsinglequotemark
   21  1/4AB060x006eXK_n
       2/4    0x004eXK_N
       3/4    0x006eXK_n
       4/4    0x004eXK_N
   22  1/4AB070x006dXK_m
       2/4    0x004dXK_M
       3/4    0x00b5XK_mu
       4/4    0x00baXK_masculine
   20  1/4AB080x002cXK_comma
       2/4    0x003cXK_less
       3/4          XK_horizconnector
       4/4    0x00d7XK_multiply
   20  1/4AB090x002eXK_period
       2/4    0x003eXK_greater
       3/4    0x00b7XK_periodcentered
       4/4    0x00f7XK_division
   20  1/4AB100x002fXK_slash
       2/4    0x003fXK_question
       3/4    0xfe60XK_dead_belowdot
       4/4    0xfe56XK_dead_abovedot
    0  1/1RTSH0xffe2XK_Shift_R
   12  1/5KPMU0xffaaXK_KP_Multiply
       2/5    0xffaaXK_KP_Multiply
       3/5    0xffaaXK_KP_Multiply
       4/5    0xffaaXK_KP_Multiply
       5/5          XK_XF86ClearGrab
    1  1/2LALT0xffe9XK_Alt_L
       2/2    0xffe7XK_Meta_L
    0  1/1SPCE0x0020XK_space
    0  1/1CAPS0xffe5XK_Caps_Lock
   12  1/5FK010xffbeXK_F1
       2/5    0xffbeXK_F1
       3/5    0xffbeXK_F1
       4/5    0xffbeXK_F1
       5/5          XK_XF86Switch_VT_1
   12  1/5FK020xffbfXK_F2
       2/5    0xffbfXK_F2
       3/5    0xffbfXK_F2
       4/5    0xffbfXK_F2
       5/5          XK_XF86Switch_VT_2
   12  1/5FK030xffc0XK_F3
       2/5    0xffc0XK_F3
       3/5    0xffc0XK_F3
       4/5    0xffc0XK_F3
       5/5          XK_XF86Switch_VT_3
   12  1/5FK040xffc1XK_F4
       2/5    0xffc1XK_F4
       3/5    0xffc1XK_F4
       4/5    0xffc1XK_F4
       5/5          XK_XF86Switch_VT_4
   12  1/5FK050xffc2XK_F5
       2/5    0xffc2XK_F5
       3/5    0xffc2XK_F5
       4/5    0xffc2XK_F5
       5/5          XK_XF86Switch_VT_5
   12  1/5FK060xffc3XK_F6
       2/5    0xffc3XK_F6
       3/5    0xffc3XK_F6
       4/5    0xffc3XK_F6
       5/5          XK_XF86Switch_VT_6
   12  1/5FK070xffc4XK_F7
       2/5    0xffc4XK_F7
       3/5    0xffc4XK_F7
       4/5    0xffc4XK_F7
       5/5          XK_XF86Switch_VT_7
   12  1/5FK080xffc5XK_F8
       2/5    0xffc5XK_F8
       3/5    0xffc5XK_F8
       4/5    0xffc5XK_F8
       5/5          XK_XF86Switch_VT_8
   12  1/5FK090xffc6XK_F9
       2/5    0xffc6XK_F9
       3/5    0xffc6XK_F9
       4/5    0xffc6XK_F9
       5/5          XK_XF86Switch_VT_9
   12  1/5FK100xffc7XK_F10
       2/5    0xffc7XK_F10
       3/5    0xffc7XK_F10
       4/5    0xffc7XK_F10
       5/5          XK_XF86Switch_VT_10
    0  1/1NMLK0xff7fXK_Num_Lock
    0  1/1SCLK0xff14XK_Scroll_Lock
    3  1/2KP7 0xff95XK_KP_Home
       2/2    0xffb7XK_KP_7
    3  1/2KP8 0xff97XK_KP_Up
       2/2    0xffb8XK_KP_8
    3  1/2KP9 0xff9aXK_KP_Prior
       2/2    0xffb9XK_KP_9
   12  1/5KPSU0xffadXK_KP_Subtract
       2/5    0xffadXK_KP_Subtract
       3/5    0xffadXK_KP_Subtract
       4/5    0xffadXK_KP_Subtract
       5/5          XK_XF86Prev_VMode
    3  1/2KP4 0xff96XK_KP_Left
       2/2    0xffb4XK_KP_4
    3  1/2KP5 0xff9dXK_KP_Begin
       2/2    0xffb5XK_KP_5
    3  1/2KP6 0xff98XK_KP_Right
       2/2    0xffb6XK_KP_6
   12  1/5KPAD0xffabXK_KP_Add
       2/5    0xffabXK_KP_Add
       3/5    0xffabXK_KP_Add
       4/5    0xffabXK_KP_Add
       5/5          XK_XF86Next_VMode
    3  1/2KP1 0xff9cXK_KP_End
       2/2    0xffb1XK_KP_1
    3  1/2KP2 0xff99XK_KP_Down
       2/2    0xffb2XK_KP_2
    3  1/2KP3 0xff9bXK_KP_Next
       2/2    0xffb3XK_KP_3
    3  1/2KP0 0xff9eXK_KP_Insert
       2/2    0xffb0XK_KP_0
    3  1/2KPDL0xff9fXK_KP_Delete
       2/2    0xffaeXK_KP_Decimal
    0  1/1LVL30xfe03XK_ISO_Level3_Shift
   20  1/4LSGT0x005cXK_backslash
       2/4    0x007cXK_bar
       3/4    0x007cXK_bar
       4/4    0x00a6XK_brokenbar
   12  1/5FK110xffc8XK_F11
       2/5    0xffc8XK_F11
       3/5    0xffc8XK_F11
       4/5    0xffc8XK_F11
       5/5          XK_XF86Switch_VT_11
   12  1/5FK120xffc9XK_F12
       2/5    0xffc9XK_F12
       3/5    0xffc9XK_F12
       4/5    0xffc9XK_F12
       5/5          XK_XF86Switch_VT_12
    0  1/1KATA0xff26XK_Katakana
    0  1/1HIRA0xff25XK_Hiragana
    0  1/1HENK0xff23XK_Henkan_Mode
    0  1/1HKTG0xff27XK_Hiragana_Katakana
    0  1/1MUHE0xff22XK_Muhenkan
    0  1/1KPEN0xff8dXK_KP_Enter
    0  1/1RCTL0xffe4XK_Control_R
   12  1/5KPDV0xffafXK_KP_Divide
       2/5    0xffafXK_KP_Divide
       3/5    0xffafXK_KP_Divide
       4/5    0xffafXK_KP_Divide
       5/5          XK_XF86Ungrab
    9  1/2PRSC0xff61XK_Print
       2/2    0xff15XK_Sys_Req
    1  1/2RALT0xfe03XK_ISO_Level3_Shift
       2/2    0xff20XK_Multi_key
    0  1/1LNFD0xff0aXK_Linefeed
    0  1/1HOME0xff50XK_Home
    0  1/1UP  0xff52XK_Up
    0  1/1PGUP0xff55XK_Prior
    0  1/1LEFT0xff51XK_Left
    0  1/1RGHT0xff53XK_Right
    0  1/1END 0xff57XK_End
    0  1/1DOWN0xff54XK_Down
    0  1/1PGDN0xff56XK_Next
    0  1/1INS 0xff63XK_Insert
    0  1/1DELE0xffffXK_Delete
    0  1/1KPEQ0xffbdXK_KP_Equal
    0  1/1I1260x00b1XK_plusminus
    6  1/2PAUS0xff13XK_Pause
       2/2    0xff6bXK_Break
    3  1/2I1290xffaeXK_KP_Decimal
       2/2    0xffaeXK_KP_Decimal
    0  1/1HNGL0xff31XK_Hangul
    0  1/1HJCV0xff34XK_Hangul_Hanja
    0  1/1LWIN0xffebXK_Super_L
    0  1/1RWIN0xffecXK_Super_R
    0  1/1COMP0xff67XK_Menu
    0  1/1STOP0xff69XK_Cancel
    0  1/1AGAI0xff66XK_Redo
    0  1/1UNDO0xff65XK_Undo
    0  1/1FIND0xff68XK_Find
    0  1/1HELP0xff6aXK_Help
    0  1/1I1870x0028XK_parenleft
    0  1/1I1880x0029XK_parenright
    0  1/1I1900xff66XK_Redo
    0  1/1MDSW0xff7eXK_Mode_switch
    0  1/1I2180xff61XK_Print
    0  1/1I2310xff69XK_Cancel

Other modifiable keycodes

CodeSymbolActualMode 0        Mode 1        Mode 2        
0x0020XK_space            32    -(skip)---**--**-*******
0x0021XK_exclam           33    -(skip)---******--******
0x0022XK_quotedbl         34    -(skip)---******--******
0x0023XK_numbersign       35    -(skip)---******--******
0x0024XK_dollar           36    -(skip)---******--******
0x0025XK_percent          37    -(skip)---******--******
0x0026XK_ampersand        38    -(skip)---******--******
0x0027XK_apostrophe       39    -(skip)---******--******
0x0028XK_parenleft        40    -(skip)---******--******
0x0029XK_parenright       41    -(skip)---******--******
0x002aXK_asterisk         42    -(skip)---******--******
0x002bXK_plus             43    -(skip)---******--******
0x002cXK_comma            44    -(skip)---******--******
0x002dXK_minus            45    -(skip)---******--******
0x002eXK_period           46    -(skip)---******--******
0x002fXK_slash            47    -(skip)---**-***--******
0x0030XK_0                48    -(skip)---******--******
0x0031XK_1                49    -(skip)---******--******
0x0032XK_2                50    -(skip)---**--**--******
0x0033XK_3                51    -(skip)---**-***--******
0x0034XK_4                52    -(skip)---**-***--******
0x0035XK_5                53    -(skip)---**-***--******
0x0036XK_6                54    -(skip)---**--**--******
0x0037XK_7                55    -(skip)---**-***--******
0x0038XK_8                56    -(skip)---**-***--******
0x0039XK_9                57    -(skip)---******--******
0x003aXK_colon            58    -(skip)---******--******
0x003bXK_semicolon        59    -(skip)---******--******
0x003cXK_less             60    -(skip)---******--******
0x003dXK_equal            61    -(skip)---******--******
0x003eXK_greater          62    -(skip)---******--******
0x003fXK_question         63    -(skip)---******--******
0x0040XK_at               64    -(skip)---**--**-*******
0x0041XK_A                65    -(skip)---**--**-*******
0x0042XK_B                66    -(skip)---**--**-*******
0x0043XK_C                67    -(skip)---**--**-*******
0x0044XK_D                68    -(skip)---**--**-*******
0x0045XK_E                69    -(skip)---**--**-*******
0x0046XK_F                70    -(skip)---**--**-*******
0x0047XK_G                71    -(skip)---**--**-*******
0x0048XK_H                72    -(skip)---**--**-*******
0x0049XK_I                73    -(skip)---**--**-*******
0x004aXK_J                74    -(skip)---**--**-*******
0x004bXK_K                75    -(skip)---**--**-*******
0x004cXK_L                76    -(skip)---**--**-*******
0x004dXK_M                77    -(skip)---**--**-*******
0x004eXK_N                78    -(skip)---**--**-*******
0x004fXK_O                79    -(skip)---**--**-*******
0x0050XK_P                80    -(skip)---**--**-*******
0x0051XK_Q                81    -(skip)---**--**-*******
0x0052XK_R                82    -(skip)---**--**-*******
0x0053XK_S                83    -(skip)---**--**-*******
0x0054XK_T                84    -(skip)---**--**-*******
0x0055XK_U                85    -(skip)---**--**-*******
0x0056XK_V                86    -(skip)---**--**-*******
0x0057XK_W                87    -(skip)---**--**-*******
0x0058XK_X                88    -(skip)---**--**-*******
0x0059XK_Y                89    -(skip)---**--**-*******
0x005aXK_Z                90    -(skip)---**--**-*******
0x005bXK_bracketleft      91    -(skip)---**--**-*******
0x005cXK_backslash        92    -(skip)---**--**-*******
0x005dXK_bracketright     93    -(skip)---**--**-*******
0x005eXK_asciicircum      94    -(skip)---**--**-*******
0x005fXK_underscore       95    -(skip)---**--**-*******
0x0060XK_grave            96    -(skip)---**--**-*******
0x0061XK_a                97    -(skip)---**--**-*******
0x0062XK_b                98    -(skip)---**--**-*******
0x0063XK_c                99    -(skip)---**--**-*******
0x0064XK_d                100   -(skip)---**--**-*******
0x0065XK_e                101   -(skip)---**--**-*******
0x0066XK_f                102   -(skip)---**--**-*******
0x0067XK_g                103   -(skip)---**--**-*******
0x0068XK_h                104   -(skip)---**--**-*******
0x0069XK_i                105   -(skip)---**--**-*******
0x006aXK_j                106   -(skip)---**--**-*******
0x006bXK_k                107   -(skip)---**--**-*******
0x006cXK_l                108   -(skip)---**--**-*******
0x006dXK_m                109   -(skip)---**--**-*******
0x006eXK_n                110   -(skip)---**--**-*******
0x006fXK_o                111   -(skip)---**--**-*******
0x0070XK_p                112   -(skip)---**--**-*******
0x0071XK_q                113   -(skip)---**--**-*******
0x0072XK_r                114   -(skip)---**--**-*******
0x0073XK_s                115   -(skip)---**--**-*******
0x0074XK_t                116   -(skip)---**--**-*******
0x0075XK_u                117   -(skip)---**--**-*******
0x0076XK_v                118   -(skip)---**--**-*******
0x0077XK_w                119   -(skip)---**--**-*******
0x0078XK_x                120   -(skip)---**--**-*******
0x0079XK_y                121   -(skip)---**--**-*******
0x007aXK_z                122   -(skip)---**--**-*******
0x007bXK_braceleft        123   -(skip)---**--**-*******
0x007cXK_bar              124   -(skip)---**--**-*******
0x007dXK_braceright       125   -(skip)---**--**-*******
0x007eXK_asciitilde       126   -(skip)---**--**-*******
0x00a1XK_exclamdown       161   -(skip)---******--******
0x00a2XK_cent             162   -(skip)---******--******
0x00a3XK_sterling         163   -(skip)---******--******
0x00a5XK_yen              165   -(skip)---******--******
0x00a6XK_brokenbar        166   -(skip)---******--******
0x00a7XK_section          167   -(skip)---******--******
0x00a9XK_copyright        169   -(skip)---******--******
0x00aaXK_ordfeminine      170   -(skip)---******--******
0x00abXK_guillemotleft    171   -(skip)---******--******
0x00acXK_notsign          172   -(skip)---******--******
0x00aeXK_registered       174   -(skip)---******--******
0x00b0XK_degree           176   -(skip)---******--******
0x00b1XK_plusminus        177   -(skip)---******--******
0x00b2XK_twosuperior      178   -(skip)---******--******
0x00b3XK_threesuperior    179   -(skip)---******--******
0x00b5XK_mu               181   -(skip)---******--******
0x00b6XK_paragraph        182   -(skip)---******--******
0x00b7XK_periodcentered   183   -(skip)---******--******
0x00b9XK_onesuperior      185   -(skip)---******--******
0x00baXK_masculine        186   -(skip)---******--******
0x00bbXK_guillemotright   187   -(skip)---******--******
0x00bcXK_onequarter       188   -(skip)---******--******
0x00bdXK_onehalf          189   -(skip)---******--******
0x00beXK_threequarters    190   -(skip)---******--******
0x00bfXK_questiondown     191   -(skip)---******--******
0x00c6XK_AE               198   -(skip)---******--******
0x00d0XK_ETH              208   -(skip)---******--******
0x00d7XK_multiply         215   -(skip)---******--******
0x00d8XK_Oslash           216   -(skip)---******--******
0x00deXK_THORN            222   -(skip)---******--******
0x00dfXK_ssharp           223   -(skip)---******--******
0x00e6XK_ae               230   -(skip)---******--******
0x00f0XK_eth              240   -(skip)---******--******
0x00f7XK_division         247   -(skip)---******--******
0x00f8XK_oslash           248   -(skip)---******--******
0x00feXK_thorn            254   -(skip)---******--******
0x01a3XK_Lstroke          419   -(skip)---******--******
0x01b3XK_lstroke          435   -(skip)---******--******
0x01f0XK_dstroke          496   -(skip)---******--******
0x02a1XK_Hstroke          673   -(skip)---******--******
0x02b1XK_hstroke          689   -(skip)---******--******
0x02b9XK_idotless         697   -(skip)---******--******
0x03a2XK_kra              930   -(skip)---******--******
0x03acXK_Tslash           940   -(skip)---******--******
0x03bcXK_tslash           956   -(skip)---******--******
0x03bdXK_ENG              957   -(skip)---******--******
0x03bfXK_eng              959   -(skip)---******--******
0x07d9XK_Greek_OMEGA      2009  -(skip)---******--******
0x08fbXK_leftarrow        2299  -(skip)---******--******
0x08fcXK_uparrow          2300  -(skip)---******--******
0x08fdXK_rightarrow       2301  -(skip)---******--******
0x08feXK_downarrow        2302  -(skip)---******--******
0x0ac3XK_oneeighth        2755  -(skip)---******--******
0x0ac4XK_threeeighths     2756  -(skip)---******--******
0x0ac5XK_fiveeighths      2757  -(skip)---******--******
0x0ac6XK_seveneighths     2758  -(skip)---******--******
0x0ac9XK_trademark        2761  -(skip)---******--******
0x0ad0XK_leftsinglequotemark2768  -(skip)---******--******
0x0ad1XK_rightsinglequotemark2769  -(skip)---******--******
0x0ad2XK_leftdoublequotemark2770  -(skip)---******--******
0x0ad3XK_rightdoublequotemark2771  -(skip)---******--******
0x20acXK_EuroSign         8364  -(skip)---******--******
0xfe03XK_ISO_Level3_Shift 65027 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xfe20XK_ISO_Left_Tab     65056 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xfe50XK_dead_grave       65104 -(skip)--*******--******
0xfe51XK_dead_acute       65105 -(skip)--*******--******
0xfe52XK_dead_circumflex  65106 -(skip)--*******--******
0xfe53XK_dead_tilde       65107 -(skip)--*******--******
0xfe54XK_dead_macron      65108 -(skip)--*******--******
0xfe55XK_dead_breve       65109 -(skip)--*******--******
0xfe56XK_dead_abovedot    65110 -(skip)--*******--******
0xfe57XK_dead_diaeresis   65111 -(skip)--*******--******
0xfe58XK_dead_abovering   65112 -(skip)--*******--******
0xfe59XK_dead_doubleacute 65113 -(skip)--*******--******
0xfe5aXK_dead_caron       65114 -(skip)--*******--******
0xfe5bXK_dead_cedilla     65115 -(skip)--*******--******
0xfe5cXK_dead_ogonek      65116 -(skip)--*******--******
0xfe60XK_dead_belowdot    65120 -(skip)--*******--******
0xfe61XK_dead_hook        65121 -(skip)--*******--******
0xfe62XK_dead_horn        65122 -(skip)--*******--******
0xff08XK_BackSpace        65288 -(skip)--(skip)--***-***
0xff09XK_Tab              65289 -(skip)--*******-*******
0xff0aXK_Linefeed         65290 -(skip)--*******--******
0xff0dXK_Return           65293 -(skip)--*******-*******
0xff13XK_Pause            65299 -(skip)--*******--******
0xff14XK_Scroll_Lock      65300 -(skip)--*******--******
0xff15XK_Sys_Req          65301 -(skip)--*******--******
0xff1bXK_Escape           65307 -(skip)---**--**-*******
0xff20XK_Multi_key        65312 -(skip)--*******--******
0xff22XK_Muhenkan         65314 -(skip)--*******--******
0xff23XK_Henkan_Mode      65315 -(skip)--*******--******
0xff25XK_Hiragana         65317 -(skip)--*******--******
0xff26XK_Katakana         65318 -(skip)--*******--******
0xff27XK_Hiragana_Katakana65319 -(skip)--*******--******
0xff31XK_Hangul           65329 -(skip)--*******--******
0xff34XK_Hangul_Hanja     65332 -(skip)--*******--******
0xff50XK_Home             65360 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff51XK_Left             65361 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff52XK_Up               65362 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff53XK_Right            65363 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff54XK_Down             65364 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff55XK_Prior            65365 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff56XK_Next             65366 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff57XK_End              65367 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff61XK_Print            65377 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff63XK_Insert           65379 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff65XK_Undo             65381 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff66XK_Redo             65382 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff67XK_Menu             65383 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff68XK_Find             65384 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff69XK_Cancel           65385 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff6aXK_Help             65386 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff6bXK_Break            65387 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff7eXK_Mode_switch      65406 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff7fXK_Num_Lock         65407 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff8dXK_KP_Enter         65421 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff95XK_KP_Home          65429 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff96XK_KP_Left          65430 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff97XK_KP_Up            65431 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff98XK_KP_Right         65432 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff99XK_KP_Down          65433 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff9aXK_KP_Prior         65434 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff9bXK_KP_Next          65435 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff9cXK_KP_End           65436 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff9dXK_KP_Begin         65437 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff9eXK_KP_Insert        65438 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xff9fXK_KP_Delete        65439 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffaaXK_KP_Multiply      65450 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffabXK_KP_Add           65451 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffadXK_KP_Subtract      65453 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffaeXK_KP_Decimal       65454 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffafXK_KP_Divide        65455 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffb0XK_KP_0             65456 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffb1XK_KP_1             65457 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffb2XK_KP_2             65458 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffb3XK_KP_3             65459 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffb4XK_KP_4             65460 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffb5XK_KP_5             65461 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffb6XK_KP_6             65462 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffb7XK_KP_7             65463 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffb8XK_KP_8             65464 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffb9XK_KP_9             65465 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffbdXK_KP_Equal         65469 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffbeXK_F1               65470 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffbfXK_F2               65471 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffc0XK_F3               65472 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffc1XK_F4               65473 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffc2XK_F5               65474 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffc3XK_F6               65475 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffc4XK_F7               65476 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffc5XK_F8               65477 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffc6XK_F9               65478 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffc7XK_F10              65479 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffc8XK_F11              65480 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffc9XK_F12              65481 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffe1XK_Shift_L          65505 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffe2XK_Shift_R          65506 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffe3XK_Control_L        65507 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffe4XK_Control_R        65508 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffe5XK_Caps_Lock        65509 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffe7XK_Meta_L           65511 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffe9XK_Alt_L            65513 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffebXK_Super_L          65515 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffecXK_Super_R          65516 -(skip)--(skip)--(skip)-
0xffffXK_Delete           65535 -(skip)--(skip)--(skip)-

Modify-param to/from state

 PARAM 0 → 0 → 0 ()
 PARAM 1 → 0 → 0 ()
 PARAM 2 → 1 → 2 (Shift)
 PARAM 3 → 8 → 3 (Alt)
 PARAM 4 → 9 → 4 (Shift+Alt)
 PARAM 5 → 4 → 5 (Ctrl)
 PARAM 6 → 5 → 6 (Shift+Ctrl)
 PARAM 7 → 12 → 7 (Alt+Ctrl)
 PARAM 8 → 13 → 8 (Shift+Alt+Ctrl)

State to/from modify-param

 STATE 0 → 0 → 0 ()
 STATE 1 → 2 → 1 (Shift)
 STATE 2 → 0 → 0 (Lock)
 STATE 3 → 2 → 1 (Shift+Lock)
 STATE 4 → 5 → 4 (Ctrl)
 STATE 5 → 6 → 5 (Shift+Ctrl)
 STATE 6 → 5 → 4 (Lock+Ctrl)
 STATE 7 → 6 → 5 (Shift+Lock+Ctrl)
 STATE 8 → 3 → 8 (Alt)
 STATE 9 → 4 → 9 (Shift+Alt)
 STATE 10 → 3 → 8 (Lock+Alt)
 STATE 11 → 4 → 9 (Shift+Lock+Alt)
 STATE 12 → 7 → 12 (Ctrl+Alt)
 STATE 13 → 8 → 13 (Shift+Ctrl+Alt)
 STATE 14 → 7 → 12 (Lock+Ctrl+Alt)
 STATE 15 → 8 → 13 (Shift+Lock+Ctrl+Alt)

Other modified-key escapes

CodeSymbolActualMode 0        Mode 1        Mode 2        
0x0020XK_space            32    -(skip)---**--**-*******
----                            \s\s\s
s---                            \s\s\E[27;2;32~
-a--                            \s\E[27;3;32~\E[27;3;32~
sa--                            \s\E[27;4;32~\E[27;4;32~
--c-                            ^@^@\E[27;5;32~
s-c-                            ^@^@\E[27;6;32~
-ac-                            ^@\E[27;7;32~\E[27;7;32~
sac-                            ^@\E[27;8;32~\E[27;8;32~
0x0021XK_exclam           33    -(skip)---******--******
----                            !!!
s---                            !!!
-a--                            !\E[27;3;33~\E[27;3;33~
sa--                            !\E[27;4;33~\E[27;4;33~
--c-                            !\E[27;5;33~\E[27;5;33~
s-c-                            !\E[27;6;33~\E[27;6;33~
-ac-                            !\E[27;7;33~\E[27;7;33~
sac-                            !\E[27;8;33~\E[27;8;33~
0x0022XK_quotedbl         34    -(skip)---******--******
----                            """
s---                            """
-a--                            "\E[27;3;34~\E[27;3;34~
sa--                            "\E[27;4;34~\E[27;4;34~
--c-                            "\E[27;5;34~\E[27;5;34~
s-c-                            "\E[27;6;34~\E[27;6;34~
-ac-                            "\E[27;7;34~\E[27;7;34~
sac-                            "\E[27;8;34~\E[27;8;34~
0x0023XK_numbersign       35    -(skip)---******--******
----                            ###
s---                            ###
-a--                            #\E[27;3;35~\E[27;3;35~
sa--                            #\E[27;4;35~\E[27;4;35~
--c-                            #\E[27;5;35~\E[27;5;35~
s-c-                            #\E[27;6;35~\E[27;6;35~
-ac-                            #\E[27;7;35~\E[27;7;35~
sac-                            #\E[27;8;35~\E[27;8;35~
0x0024XK_dollar           36    -(skip)---******--******
----                            $$$
s---                            $$$
-a--                            $\E[27;3;36~\E[27;3;36~
sa--                            $\E[27;4;36~\E[27;4;36~
--c-                            $\E[27;5;36~\E[27;5;36~
s-c-                            $\E[27;6;36~\E[27;6;36~
-ac-                            $\E[27;7;36~\E[27;7;36~
sac-                            $\E[27;8;36~\E[27;8;36~
0x0025XK_percent          37    -(skip)---******--******
----                            %%%
s---                            %%%
-a--                            %\E[27;3;37~\E[27;3;37~
sa--                            %\E[27;4;37~\E[27;4;37~
--c-                            %\E[27;5;37~\E[27;5;37~
s-c-                            %\E[27;6;37~\E[27;6;37~
-ac-                            %\E[27;7;37~\E[27;7;37~
sac-                            %\E[27;8;37~\E[27;8;37~
0x0026XK_ampersand        38    -(skip)---******--******
----                            &&&
s---                            &&&
-a--                            &\E[27;3;38~\E[27;3;38~
sa--                            &\E[27;4;38~\E[27;4;38~
--c-                            &\E[27;5;38~\E[27;5;38~
s-c-                            &\E[27;6;38~\E[27;6;38~
-ac-                            &\E[27;7;38~\E[27;7;38~
sac-                            &\E[27;8;38~\E[27;8;38~
0x0027XK_apostrophe       39    -(skip)---******--******
----                            '''
s---                            '''
-a--                            '\E[27;3;39~\E[27;3;39~
sa--                            '\E[27;4;39~\E[27;4;39~
--c-                            '\E[27;5;39~\E[27;5;39~
s-c-                            '\E[27;6;39~\E[27;6;39~
-ac-                            '\E[27;7;39~\E[27;7;39~
sac-                            '\E[27;8;39~\E[27;8;39~
0x0028XK_parenleft        40    -(skip)---******--******
----                            (((
s---                            (((
-a--                            (\E[27;3;40~\E[27;3;40~
sa--                            (\E[27;4;40~\E[27;4;40~
--c-                            (\E[27;5;40~\E[27;5;40~
s-c-                            (\E[27;6;40~\E[27;6;40~
-ac-                            (\E[27;7;40~\E[27;7;40~
sac-                            (\E[27;8;40~\E[27;8;40~
0x0029XK_parenright       41    -(skip)---******--******
----                            )))
s---                            )))
-a--                            )\E[27;3;41~\E[27;3;41~
sa--                            )\E[27;4;41~\E[27;4;41~
--c-                            )\E[27;5;41~\E[27;5;41~
s-c-                            )\E[27;6;41~\E[27;6;41~
-ac-                            )\E[27;7;41~\E[27;7;41~
sac-                            )\E[27;8;41~\E[27;8;41~
0x002aXK_asterisk         42    -(skip)---******--******
----                            ***
s---                            ***
-a--                            *\E[27;3;42~\E[27;3;42~
sa--                            *\E[27;4;42~\E[27;4;42~
--c-                            *\E[27;5;42~\E[27;5;42~
s-c-                            *\E[27;6;42~\E[27;6;42~
-ac-                            *\E[27;7;42~\E[27;7;42~
sac-                            *\E[27;8;42~\E[27;8;42~
0x002bXK_plus             43    -(skip)---******--******
----                            +++
s---                            +++
-a--                            +\E[27;3;43~\E[27;3;43~
sa--                            +\E[27;4;43~\E[27;4;43~
--c-                            +\E[27;5;43~\E[27;5;43~
s-c-                            +\E[27;6;43~\E[27;6;43~
-ac-                            +\E[27;7;43~\E[27;7;43~
sac-                            +\E[27;8;43~\E[27;8;43~
0x002cXK_comma            44    -(skip)---******--******
----                            ,,,
s---                            ,,,
-a--                            ,\E[27;3;44~\E[27;3;44~
sa--                            ,\E[27;4;44~\E[27;4;44~
--c-                            ,\E[27;5;44~\E[27;5;44~
s-c-                            ,\E[27;6;44~\E[27;6;44~
-ac-                            ,\E[27;7;44~\E[27;7;44~
sac-                            ,\E[27;8;44~\E[27;8;44~
0x002dXK_minus            45    -(skip)---******--******
----                            ---
s---                            ---
-a--                            -\E[27;3;45~\E[27;3;45~
sa--                            -\E[27;4;45~\E[27;4;45~
--c-                            -\E[27;5;45~\E[27;5;45~
s-c-                            ^_\E[27;6;45~\E[27;6;45~
-ac-                            -\E[27;7;45~\E[27;7;45~
sac-                            ^_\E[27;8;45~\E[27;8;45~
0x002eXK_period           46    -(skip)---******--******
----                            ...
s---                            ...
-a--                            .\E[27;3;46~\E[27;3;46~
sa--                            .\E[27;4;46~\E[27;4;46~
--c-                            .\E[27;5;46~\E[27;5;46~
s-c-                            .\E[27;6;46~\E[27;6;46~
-ac-                            .\E[27;7;46~\E[27;7;46~
sac-                            .\E[27;8;46~\E[27;8;46~
0x002fXK_slash            47    -(skip)---**-***--******
----                            ///
s---                            ///
-a--                            /\E[27;3;47~\E[27;3;47~
sa--                            /\E[27;4;47~\E[27;4;47~
--c-                            ^_^_\E[27;5;47~
s-c-                            ^?\E[27;6;47~\E[27;6;47~
-ac-                            ^_\E[27;7;47~\E[27;7;47~
sac-                            ^?\E[27;8;47~\E[27;8;47~
0x0030XK_0                48    -(skip)---******--******
----                            000
s---                            000
-a--                            0\E[27;3;48~\E[27;3;48~
sa--                            0\E[27;4;48~\E[27;4;48~
--c-                            0\E[27;5;48~\E[27;5;48~
s-c-                            0\E[27;6;48~\E[27;6;48~
-ac-                            0\E[27;7;48~\E[27;7;48~
sac-                            0\E[27;8;48~\E[27;8;48~
0x0031XK_1                49    -(skip)---******--******
----                            111
s---                            111
-a--                            1\E[27;3;49~\E[27;3;49~
sa--                            1\E[27;4;49~\E[27;4;49~
--c-                            1\E[27;5;49~\E[27;5;49~
s-c-                            1\E[27;6;49~\E[27;6;49~
-ac-                            1\E[27;7;49~\E[27;7;49~
sac-                            1\E[27;8;49~\E[27;8;49~
0x0032XK_2                50    -(skip)---**--**--******
----                            222
s---                            222
-a--                            2\E[27;3;50~\E[27;3;50~
sa--                            2\E[27;4;50~\E[27;4;50~
--c-                            ^@^@\E[27;5;50~
s-c-                            ^@^@\E[27;6;50~
-ac-                            ^@\E[27;7;50~\E[27;7;50~
sac-                            ^@\E[27;8;50~\E[27;8;50~
0x0033XK_3                51    -(skip)---**-***--******
----                            333
s---                            333
-a--                            3\E[27;3;51~\E[27;3;51~
sa--                            3\E[27;4;51~\E[27;4;51~
--c-                            \E\E\E[27;5;51~
s-c-                            #\E[27;6;51~\E[27;6;51~
-ac-                            \E\E[27;7;51~\E[27;7;51~
sac-                            #\E[27;8;51~\E[27;8;51~
0x0034XK_4                52    -(skip)---**-***--******
----                            444
s---                            444
-a--                            4\E[27;3;52~\E[27;3;52~
sa--                            4\E[27;4;52~\E[27;4;52~
--c-                            ^\^\\E[27;5;52~
s-c-                            $\E[27;6;52~\E[27;6;52~
-ac-                            ^\\E[27;7;52~\E[27;7;52~
sac-                            $\E[27;8;52~\E[27;8;52~
0x0035XK_5                53    -(skip)---**-***--******
----                            555
s---                            555
-a--                            5\E[27;3;53~\E[27;3;53~
sa--                            5\E[27;4;53~\E[27;4;53~
--c-                            ^]^]\E[27;5;53~
s-c-                            %\E[27;6;53~\E[27;6;53~
-ac-                            ^]\E[27;7;53~\E[27;7;53~
sac-                            %\E[27;8;53~\E[27;8;53~
0x0036XK_6                54    -(skip)---**--**--******
----                            666
s---                            666
-a--                            6\E[27;3;54~\E[27;3;54~
sa--                            6\E[27;4;54~\E[27;4;54~
--c-                            ^^^^\E[27;5;54~
s-c-                            ^^^^\E[27;6;54~
-ac-                            ^^\E[27;7;54~\E[27;7;54~
sac-                            ^^\E[27;8;54~\E[27;8;54~
0x0037XK_7                55    -(skip)---**-***--******
----                            777
s---                            777
-a--                            7\E[27;3;55~\E[27;3;55~
sa--                            7\E[27;4;55~\E[27;4;55~
--c-                            ^_^_\E[27;5;55~
s-c-                            &\E[27;6;55~\E[27;6;55~
-ac-                            ^_\E[27;7;55~\E[27;7;55~
sac-                            &\E[27;8;55~\E[27;8;55~
0x0038XK_8                56    -(skip)---**-***--******
----                            888
s---                            888
-a--                            8\E[27;3;56~\E[27;3;56~
sa--                            8\E[27;4;56~\E[27;4;56~
--c-                            ^?^?\E[27;5;56~
s-c-                            *\E[27;6;56~\E[27;6;56~
-ac-                            ^?\E[27;7;56~\E[27;7;56~
sac-                            *\E[27;8;56~\E[27;8;56~
0x0039XK_9                57    -(skip)---******--******
----                            999
s---                            999
-a--                            9\E[27;3;57~\E[27;3;57~
sa--                            9\E[27;4;57~\E[27;4;57~
--c-                            9\E[27;5;57~\E[27;5;57~
s-c-                            9\E[27;6;57~\E[27;6;57~
-ac-                            9\E[27;7;57~\E[27;7;57~
sac-                            9\E[27;8;57~\E[27;8;57~
0x003aXK_colon            58    -(skip)---******--******
----                            :::
s---                            :::
-a--                            :\E[27;3;58~\E[27;3;58~
sa--                            :\E[27;4;58~\E[27;4;58~
--c-                            :\E[27;5;58~\E[27;5;58~
s-c-                            :\E[27;6;58~\E[27;6;58~
-ac-                            :\E[27;7;58~\E[27;7;58~
sac-                            :\E[27;8;58~\E[27;8;58~
0x003bXK_semicolon        59    -(skip)---******--******
----                            ;;;
s---                            ;;;
-a--                            ;\E[27;3;59~\E[27;3;59~
sa--                            ;\E[27;4;59~\E[27;4;59~
--c-                            ;\E[27;5;59~\E[27;5;59~
s-c-                            ;\E[27;6;59~\E[27;6;59~
-ac-                            ;\E[27;7;59~\E[27;7;59~
sac-                            ;\E[27;8;59~\E[27;8;59~
0x003cXK_less             60    -(skip)---******--******
----                            <<<
s---                            <<<
-a--                            <\E[27;3;60~\E[27;3;60~
sa--                            <\E[27;4;60~\E[27;4;60~
--c-                            <\E[27;5;60~\E[27;5;60~
s-c-                            <\E[27;6;60~\E[27;6;60~
-ac-                            <\E[27;7;60~\E[27;7;60~
sac-                            <\E[27;8;60~\E[27;8;60~
0x003dXK_equal            61    -(skip)---******--******
----                            ===
s---                            ===
-a--                            =\E[27;3;61~\E[27;3;61~
sa--                            =\E[27;4;61~\E[27;4;61~
--c-                            =\E[27;5;61~\E[27;5;61~
s-c-                            =\E[27;6;61~\E[27;6;61~
-ac-                            =\E[27;7;61~\E[27;7;61~
sac-                            =\E[27;8;61~\E[27;8;61~
0x003eXK_greater          62    -(skip)---******--******
----                            >>>
s---                            >>>
-a--                            >\E[27;3;62~\E[27;3;62~
sa--                            >\E[27;4;62~\E[27;4;62~
--c-                            >\E[27;5;62~\E[27;5;62~
s-c-                            >\E[27;6;62~\E[27;6;62~
-ac-                            >\E[27;7;62~\E[27;7;62~
sac-                            >\E[27;8;62~\E[27;8;62~
0x003fXK_question         63    -(skip)---******--******
----                            ???
s---                            ???
-a--                            ?\E[27;3;63~\E[27;3;63~
sa--                            ?\E[27;4;63~\E[27;4;63~
--c-                            ^?\E[27;5;63~\E[27;5;63~
s-c-                            ^?\E[27;6;63~\E[27;6;63~
-ac-                            ^?\E[27;7;63~\E[27;7;63~
sac-                            ^?\E[27;8;63~\E[27;8;63~
0x0040XK_at               64    -(skip)---**--**-*******
----                            @@@
s---                            @@\E[27;2;64~
-a--                            @\E[27;3;64~\E[27;3;64~
sa--                            @\E[27;4;64~\E[27;4;64~
--c-                            ^@^@\E[27;5;64~
s-c-                            ^@^@\E[27;6;64~
-ac-                            ^@\E[27;7;64~\E[27;7;64~
sac-                            ^@\E[27;8;64~\E[27;8;64~
0x0041XK_A                65    -(skip)---**--**-*******
----                            AAA
s---                            AA\E[27;2;65~
-a--                            A\E[27;3;65~\E[27;3;65~
sa--                            A\E[27;4;65~\E[27;4;65~
--c-                            ^A^A\E[27;5;65~
s-c-                            ^A^A\E[27;6;65~
-ac-                            ^A\E[27;7;65~\E[27;7;65~
sac-                            ^A\E[27;8;65~\E[27;8;65~
0x0042XK_B                66    -(skip)---**--**-*******
----                            BBB
s---                            BB\E[27;2;66~
-a--                            B\E[27;3;66~\E[27;3;66~
sa--                            B\E[27;4;66~\E[27;4;66~
--c-                            ^B^B\E[27;5;66~
s-c-                            ^B^B\E[27;6;66~
-ac-                            ^B\E[27;7;66~\E[27;7;66~
sac-                            ^B\E[27;8;66~\E[27;8;66~
0x0043XK_C                67    -(skip)---**--**-*******
----                            CCC
s---                            CC\E[27;2;67~
-a--                            C\E[27;3;67~\E[27;3;67~
sa--                            C\E[27;4;67~\E[27;4;67~
--c-                            ^C^C\E[27;5;67~
s-c-                            ^C^C\E[27;6;67~
-ac-                            ^C\E[27;7;67~\E[27;7;67~
sac-                            ^C\E[27;8;67~\E[27;8;67~
0x0044XK_D                68    -(skip)---**--**-*******
----                            DDD
s---                            DD\E[27;2;68~
-a--                            D\E[27;3;68~\E[27;3;68~
sa--                            D\E[27;4;68~\E[27;4;68~
--c-                            ^D^D\E[27;5;68~
s-c-                            ^D^D\E[27;6;68~
-ac-                            ^D\E[27;7;68~\E[27;7;68~
sac-                            ^D\E[27;8;68~\E[27;8;68~
0x0045XK_E                69    -(skip)---**--**-*******
----                            EEE
s---                            EE\E[27;2;69~
-a--                            E\E[27;3;69~\E[27;3;69~
sa--                            E\E[27;4;69~\E[27;4;69~
--c-                            ^E^E\E[27;5;69~
s-c-                            ^E^E\E[27;6;69~
-ac-                            ^E\E[27;7;69~\E[27;7;69~
sac-                            ^E\E[27;8;69~\E[27;8;69~
0x0046XK_F                70    -(skip)---**--**-*******
----                            FFF
s---                            FF\E[27;2;70~
-a--                            F\E[27;3;70~\E[27;3;70~
sa--                            F\E[27;4;70~\E[27;4;70~
--c-                            ^F^F\E[27;5;70~
s-c-                            ^F^F\E[27;6;70~
-ac-                            ^F\E[27;7;70~\E[27;7;70~
sac-                            ^F\E[27;8;70~\E[27;8;70~
0x0047XK_G                71    -(skip)---**--**-*******
----                            GGG
s---                            GG\E[27;2;71~
-a--                            G\E[27;3;71~\E[27;3;71~
sa--                            G\E[27;4;71~\E[27;4;71~
--c-                            ^G^G\E[27;5;71~
s-c-                            ^G^G\E[27;6;71~
-ac-                            ^G\E[27;7;71~\E[27;7;71~
sac-                            ^G\E[27;8;71~\E[27;8;71~
0x0048XK_H                72    -(skip)---**--**-*******
----                            HHH
s---                            HH\E[27;2;72~
-a--                            H\E[27;3;72~\E[27;3;72~
sa--                            H\E[27;4;72~\E[27;4;72~
--c-                            \b\b\E[27;5;72~
s-c-                            \b\b\E[27;6;72~
-ac-                            \b\E[27;7;72~\E[27;7;72~
sac-                            \b\E[27;8;72~\E[27;8;72~
0x0049XK_I                73    -(skip)---**--**-*******
----                            III
s---                            II\E[27;2;73~
-a--                            I\E[27;3;73~\E[27;3;73~
sa--                            I\E[27;4;73~\E[27;4;73~
--c-                            \t\t\E[27;5;73~
s-c-                            \t\t\E[27;6;73~
-ac-                            \t\E[27;7;73~\E[27;7;73~
sac-                            \t\E[27;8;73~\E[27;8;73~
0x004aXK_J                74    -(skip)---**--**-*******
----                            JJJ
s---                            JJ\E[27;2;74~
-a--                            J\E[27;3;74~\E[27;3;74~
sa--                            J\E[27;4;74~\E[27;4;74~
--c-                            \n\n\E[27;5;74~
s-c-                            \n\n\E[27;6;74~
-ac-                            \n\E[27;7;74~\E[27;7;74~
sac-                            \n\E[27;8;74~\E[27;8;74~
0x004bXK_K                75    -(skip)---**--**-*******
----                            KKK
s---                            KK\E[27;2;75~
-a--                            K\E[27;3;75~\E[27;3;75~
sa--                            K\E[27;4;75~\E[27;4;75~
--c-                            ^K^K\E[27;5;75~
s-c-                            ^K^K\E[27;6;75~
-ac-                            ^K\E[27;7;75~\E[27;7;75~
sac-                            ^K\E[27;8;75~\E[27;8;75~
0x004cXK_L                76    -(skip)---**--**-*******
----                            LLL
s---                            LL\E[27;2;76~
-a--                            L\E[27;3;76~\E[27;3;76~
sa--                            L\E[27;4;76~\E[27;4;76~
--c-                            \f\f\E[27;5;76~
s-c-                            \f\f\E[27;6;76~
-ac-                            \f\E[27;7;76~\E[27;7;76~
sac-                            \f\E[27;8;76~\E[27;8;76~
0x004dXK_M                77    -(skip)---**--**-*******
----                            MMM
s---                            MM\E[27;2;77~
-a--                            M\E[27;3;77~\E[27;3;77~
sa--                            M\E[27;4;77~\E[27;4;77~
--c-                            \r\r\E[27;5;77~
s-c-                            \r\r\E[27;6;77~
-ac-                            \r\E[27;7;77~\E[27;7;77~
sac-                            \r\E[27;8;77~\E[27;8;77~
0x004eXK_N                78    -(skip)---**--**-*******
----                            NNN
s---                            NN\E[27;2;78~
-a--                            N\E[27;3;78~\E[27;3;78~
sa--                            N\E[27;4;78~\E[27;4;78~
--c-                            ^N^N\E[27;5;78~
s-c-                            ^N^N\E[27;6;78~
-ac-                            ^N\E[27;7;78~\E[27;7;78~
sac-                            ^N\E[27;8;78~\E[27;8;78~
0x004fXK_O                79    -(skip)---**--**-*******
----                            OOO
s---                            OO\E[27;2;79~
-a--                            O\E[27;3;79~\E[27;3;79~
sa--                            O\E[27;4;79~\E[27;4;79~
--c-                            ^O^O\E[27;5;79~
s-c-                            ^O^O\E[27;6;79~
-ac-                            ^O\E[27;7;79~\E[27;7;79~
sac-                            ^O\E[27;8;79~\E[27;8;79~
0x0050XK_P                80    -(skip)---**--**-*******
----                            PPP
s---                            PP\E[27;2;80~
-a--                            P\E[27;3;80~\E[27;3;80~
sa--                            P\E[27;4;80~\E[27;4;80~
--c-                            ^P^P\E[27;5;80~
s-c-                            ^P^P\E[27;6;80~
-ac-                            ^P\E[27;7;80~\E[27;7;80~
sac-                            ^P\E[27;8;80~\E[27;8;80~
0x0051XK_Q                81    -(skip)---**--**-*******
----                            QQQ
s---                            QQ\E[27;2;81~
-a--                            Q\E[27;3;81~\E[27;3;81~
sa--                            Q\E[27;4;81~\E[27;4;81~
--c-                            ^Q^Q\E[27;5;81~
s-c-                            ^Q^Q\E[27;6;81~
-ac-                            ^Q\E[27;7;81~\E[27;7;81~
sac-                            ^Q\E[27;8;81~\E[27;8;81~
0x0052XK_R                82    -(skip)---**--**-*******
----                            RRR
s---                            RR\E[27;2;82~
-a--                            R\E[27;3;82~\E[27;3;82~
sa--                            R\E[27;4;82~\E[27;4;82~
--c-                            ^R^R\E[27;5;82~
s-c-                            ^R^R\E[27;6;82~
-ac-                            ^R\E[27;7;82~\E[27;7;82~
sac-                            ^R\E[27;8;82~\E[27;8;82~
0x0053XK_S                83    -(skip)---**--**-*******
----                            SSS
s---                            SS\E[27;2;83~
-a--                            S\E[27;3;83~\E[27;3;83~
sa--                            S\E[27;4;83~\E[27;4;83~
--c-                            ^S^S\E[27;5;83~
s-c-                            ^S^S\E[27;6;83~
-ac-                            ^S\E[27;7;83~\E[27;7;83~
sac-                            ^S\E[27;8;83~\E[27;8;83~
0x0054XK_T                84    -(skip)---**--**-*******
----                            TTT
s---                            TT\E[27;2;84~
-a--                            T\E[27;3;84~\E[27;3;84~
sa--                            T\E[27;4;84~\E[27;4;84~
--c-                            ^T^T\E[27;5;84~
s-c-                            ^T^T\E[27;6;84~
-ac-                            ^T\E[27;7;84~\E[27;7;84~
sac-                            ^T\E[27;8;84~\E[27;8;84~
0x0055XK_U                85    -(skip)---**--**-*******
----                            UUU
s---                            UU\E[27;2;85~
-a--                            U\E[27;3;85~\E[27;3;85~
sa--                            U\E[27;4;85~\E[27;4;85~
--c-                            ^U^U\E[27;5;85~
s-c-                            ^U^U\E[27;6;85~
-ac-                            ^U\E[27;7;85~\E[27;7;85~
sac-                            ^U\E[27;8;85~\E[27;8;85~
0x0056XK_V                86    -(skip)---**--**-*******
----                            VVV
s---                            VV\E[27;2;86~
-a--                            V\E[27;3;86~\E[27;3;86~
sa--                            V\E[27;4;86~\E[27;4;86~
--c-                            ^V^V\E[27;5;86~
s-c-                            ^V^V\E[27;6;86~
-ac-                            ^V\E[27;7;86~\E[27;7;86~
sac-                            ^V\E[27;8;86~\E[27;8;86~
0x0057XK_W                87    -(skip)---**--**-*******
----                            WWW
s---                            WW\E[27;2;87~
-a--                            W\E[27;3;87~\E[27;3;87~
sa--                            W\E[27;4;87~\E[27;4;87~
--c-                            ^W^W\E[27;5;87~
s-c-                            ^W^W\E[27;6;87~
-ac-                            ^W\E[27;7;87~\E[27;7;87~
sac-                            ^W\E[27;8;87~\E[27;8;87~
0x0058XK_X                88    -(skip)---**--**-*******
----                            XXX
s---                            XX\E[27;2;88~
-a--                            X\E[27;3;88~\E[27;3;88~
sa--                            X\E[27;4;88~\E[27;4;88~
--c-                            ^X^X\E[27;5;88~
s-c-                            ^X^X\E[27;6;88~
-ac-                            ^X\E[27;7;88~\E[27;7;88~
sac-                            ^X\E[27;8;88~\E[27;8;88~
0x0059XK_Y                89    -(skip)---**--**-*******
----                            YYY
s---                            YY\E[27;2;89~
-a--                            Y\E[27;3;89~\E[27;3;89~
sa--                            Y\E[27;4;89~\E[27;4;89~
--c-                            ^Y^Y\E[27;5;89~
s-c-                            ^Y^Y\E[27;6;89~
-ac-                            ^Y\E[27;7;89~\E[27;7;89~
sac-                            ^Y\E[27;8;89~\E[27;8;89~
0x005aXK_Z                90    -(skip)---**--**-*******
----                            ZZZ
s---                            ZZ\E[27;2;90~
-a--                            Z\E[27;3;90~\E[27;3;90~
sa--                            Z\E[27;4;90~\E[27;4;90~
--c-                            ^Z^Z\E[27;5;90~
s-c-                            ^Z^Z\E[27;6;90~
-ac-                            ^Z\E[27;7;90~\E[27;7;90~
sac-                            ^Z\E[27;8;90~\E[27;8;90~
0x005bXK_bracketleft      91    -(skip)---**--**-*******
----                            [[[
s---                            [[\E[27;2;91~
-a--                            [\E[27;3;91~\E[27;3;91~
sa--                            [\E[27;4;91~\E[27;4;91~
--c-                            \E\E\E[27;5;91~
s-c-                            \E\E\E[27;6;91~
-ac-                            \E\E[27;7;91~\E[27;7;91~
sac-                            \E\E[27;8;91~\E[27;8;91~
0x005cXK_backslash        92    -(skip)---**--**-*******
----                            \\\\\\
s---                            \\\\\E[27;2;92~
-a--                            \\\E[27;3;92~\E[27;3;92~
sa--                            \\\E[27;4;92~\E[27;4;92~
--c-                            ^\^\\E[27;5;92~
s-c-                            ^\^\\E[27;6;92~
-ac-                            ^\\E[27;7;92~\E[27;7;92~
sac-                            ^\\E[27;8;92~\E[27;8;92~
0x005dXK_bracketright     93    -(skip)---**--**-*******
----                            ]]]
s---                            ]]\E[27;2;93~
-a--                            ]\E[27;3;93~\E[27;3;93~
sa--                            ]\E[27;4;93~\E[27;4;93~
--c-                            ^]^]\E[27;5;93~
s-c-                            ^]^]\E[27;6;93~
-ac-                            ^]\E[27;7;93~\E[27;7;93~
sac-                            ^]\E[27;8;93~\E[27;8;93~
0x005eXK_asciicircum      94    -(skip)---**--**-*******
----                            \^\^\^
s---                            \^\^\E[27;2;94~
-a--                            \^\E[27;3;94~\E[27;3;94~
sa--                            \^\E[27;4;94~\E[27;4;94~
--c-                            ^^^^\E[27;5;94~
s-c-                            ^^^^\E[27;6;94~
-ac-                            ^^\E[27;7;94~\E[27;7;94~
sac-                            ^^\E[27;8;94~\E[27;8;94~
0x005fXK_underscore       95    -(skip)---**--**-*******
----                            ___
s---                            __\E[27;2;95~
-a--                            _\E[27;3;95~\E[27;3;95~
sa--                            _\E[27;4;95~\E[27;4;95~
--c-                            ^_^_\E[27;5;95~
s-c-                            ^_^_\E[27;6;95~
-ac-                            ^_\E[27;7;95~\E[27;7;95~
sac-                            ^_\E[27;8;95~\E[27;8;95~
0x0060XK_grave            96    -(skip)---**--**-*******
----                            ```
s---                            ``\E[27;2;96~
-a--                            `\E[27;3;96~\E[27;3;96~
sa--                            `\E[27;4;96~\E[27;4;96~
--c-                            ^@^@\E[27;5;96~
s-c-                            ^^^^\E[27;6;96~
-ac-                            ^@\E[27;7;96~\E[27;7;96~
sac-                            ^^\E[27;8;96~\E[27;8;96~
0x0061XK_a                97    -(skip)---**--**-*******
----                            aaa
s---                            aa\E[27;2;97~
-a--                            a\E[27;3;97~\E[27;3;97~
sa--                            a\E[27;4;97~\E[27;4;97~
--c-                            ^A^A\E[27;5;97~
s-c-                            ^A^A\E[27;6;97~
-ac-                            ^A\E[27;7;97~\E[27;7;97~
sac-                            ^A\E[27;8;97~\E[27;8;97~
0x0062XK_b                98    -(skip)---**--**-*******
----                            bbb
s---                            bb\E[27;2;98~
-a--                            b\E[27;3;98~\E[27;3;98~
sa--                            b\E[27;4;98~\E[27;4;98~
--c-                            ^B^B\E[27;5;98~
s-c-                            ^B^B\E[27;6;98~
-ac-                            ^B\E[27;7;98~\E[27;7;98~
sac-                            ^B\E[27;8;98~\E[27;8;98~
0x0063XK_c                99    -(skip)---**--**-*******
----                            ccc
s---                            cc\E[27;2;99~
-a--                            c\E[27;3;99~\E[27;3;99~
sa--                            c\E[27;4;99~\E[27;4;99~
--c-                            ^C^C\E[27;5;99~
s-c-                            ^C^C\E[27;6;99~
-ac-                            ^C\E[27;7;99~\E[27;7;99~
sac-                            ^C\E[27;8;99~\E[27;8;99~
0x0064XK_d                100   -(skip)---**--**-*******
----                            ddd
s---                            dd\E[27;2;100~
-a--                            d\E[27;3;100~\E[27;3;100~
sa--                            d\E[27;4;100~\E[27;4;100~
--c-                            ^D^D\E[27;5;100~
s-c-                            ^D^D\E[27;6;100~
-ac-                            ^D\E[27;7;100~\E[27;7;100~
sac-                            ^D\E[27;8;100~\E[27;8;100~
0x0065XK_e                101   -(skip)---**--**-*******
----                            eee
s---                            ee\E[27;2;101~
-a--                            e\E[27;3;101~\E[27;3;101~
sa--                            e\E[27;4;101~\E[27;4;101~
--c-                            ^E^E\E[27;5;101~
s-c-                            ^E^E\E[27;6;101~
-ac-                            ^E\E[27;7;101~\E[27;7;101~
sac-                            ^E\E[27;8;101~\E[27;8;101~
0x0066XK_f                102   -(skip)---**--**-*******
----                            fff
s---                            ff\E[27;2;102~
-a--                            f\E[27;3;102~\E[27;3;102~
sa--                            f\E[27;4;102~\E[27;4;102~
--c-                            ^F^F\E[27;5;102~
s-c-                            ^F^F\E[27;6;102~
-ac-                            ^F\E[27;7;102~\E[27;7;102~
sac-                            ^F\E[27;8;102~\E[27;8;102~
0x0067XK_g                103   -(skip)---**--**-*******
----                            ggg
s---                            gg\E[27;2;103~
-a--                            g\E[27;3;103~\E[27;3;103~
sa--                            g\E[27;4;103~\E[27;4;103~
--c-                            ^G^G\E[27;5;103~
s-c-                            ^G^G\E[27;6;103~
-ac-                            ^G\E[27;7;103~\E[27;7;103~
sac-                            ^G\E[27;8;103~\E[27;8;103~
0x0068XK_h                104   -(skip)---**--**-*******
----                            hhh
s---                            hh\E[27;2;104~
-a--                            h\E[27;3;104~\E[27;3;104~
sa--                            h\E[27;4;104~\E[27;4;104~
--c-                            \b\b\E[27;5;104~
s-c-                            \b\b\E[27;6;104~
-ac-                            \b\E[27;7;104~\E[27;7;104~
sac-                            \b\E[27;8;104~\E[27;8;104~
0x0069XK_i                105   -(skip)---**--**-*******
----                            iii
s---                            ii\E[27;2;105~
-a--                            i\E[27;3;105~\E[27;3;105~
sa--                            i\E[27;4;105~\E[27;4;105~
--c-                            \t\t\E[27;5;105~
s-c-                            \t\t\E[27;6;105~
-ac-                            \t\E[27;7;105~\E[27;7;105~
sac-                            \t\E[27;8;105~\E[27;8;105~
0x006aXK_j                106   -(skip)---**--**-*******
----                            jjj
s---                            jj\E[27;2;106~
-a--                            j\E[27;3;106~\E[27;3;106~
sa--                            j\E[27;4;106~\E[27;4;106~
--c-                            \n\n\E[27;5;106~
s-c-                            \n\n\E[27;6;106~
-ac-                            \n\E[27;7;106~\E[27;7;106~
sac-                            \n\E[27;8;106~\E[27;8;106~
0x006bXK_k                107   -(skip)---**--**-*******
----                            kkk
s---                            kk\E[27;2;107~
-a--                            k\E[27;3;107~\E[27;3;107~
sa--                            k\E[27;4;107~\E[27;4;107~
--c-                            ^K^K\E[27;5;107~
s-c-                            ^K^K\E[27;6;107~
-ac-                            ^K\E[27;7;107~\E[27;7;107~
sac-                            ^K\E[27;8;107~\E[27;8;107~
0x006cXK_l                108   -(skip)---**--**-*******
----                            lll
s---                            ll\E[27;2;108~
-a--                            l\E[27;3;108~\E[27;3;108~
sa--                            l\E[27;4;108~\E[27;4;108~
--c-                            \f\f\E[27;5;108~
s-c-                            \f\f\E[27;6;108~
-ac-                            \f\E[27;7;108~\E[27;7;108~
sac-                            \f\E[27;8;108~\E[27;8;108~
0x006dXK_m                109   -(skip)---**--**-*******
----                            mmm
s---                            mm\E[27;2;109~
-a--                            m\E[27;3;109~\E[27;3;109~
sa--                            m\E[27;4;109~\E[27;4;109~
--c-                            \r\r\E[27;5;109~
s-c-                            \r\r\E[27;6;109~
-ac-                            \r\E[27;7;109~\E[27;7;109~
sac-                            \r\E[27;8;109~\E[27;8;109~
0x006eXK_n                110   -(skip)---**--**-*******
----                            nnn
s---                            nn\E[27;2;110~
-a--                            n\E[27;3;110~\E[27;3;110~
sa--                            n\E[27;4;110~\E[27;4;110~
--c-                            ^N^N\E[27;5;110~
s-c-                            ^N^N\E[27;6;110~
-ac-                            ^N\E[27;7;110~\E[27;7;110~
sac-                            ^N\E[27;8;110~\E[27;8;110~
0x006fXK_o                111   -(skip)---**--**-*******
----                            ooo
s---                            oo\E[27;2;111~
-a--                            o\E[27;3;111~\E[27;3;111~
sa--                            o\E[27;4;111~\E[27;4;111~
--c-                            ^O^O\E[27;5;111~
s-c-                            ^O^O\E[27;6;111~
-ac-                            ^O\E[27;7;111~\E[27;7;111~
sac-                            ^O\E[27;8;111~\E[27;8;111~
0x0070XK_p                112   -(skip)---**--**-*******
----                            ppp
s---                            pp\E[27;2;112~
-a--                            p\E[27;3;112~\E[27;3;112~
sa--                            p\E[27;4;112~\E[27;4;112~
--c-                            ^P^P\E[27;5;112~
s-c-                            ^P^P\E[27;6;112~
-ac-                            ^P\E[27;7;112~\E[27;7;112~
sac-                            ^P\E[27;8;112~\E[27;8;112~
0x0071XK_q                113   -(skip)---**--**-*******
----                            qqq
s---                            qq\E[27;2;113~
-a--                            q\E[27;3;113~\E[27;3;113~
sa--                            q\E[27;4;113~\E[27;4;113~
--c-                            ^Q^Q\E[27;5;113~
s-c-                            ^Q^Q\E[27;6;113~
-ac-                            ^Q\E[27;7;113~\E[27;7;113~
sac-                            ^Q\E[27;8;113~\E[27;8;113~
0x0072XK_r                114   -(skip)---**--**-*******
----                            rrr
s---                            rr\E[27;2;114~
-a--                            r\E[27;3;114~\E[27;3;114~
sa--                            r\E[27;4;114~\E[27;4;114~
--c-                            ^R^R\E[27;5;114~
s-c-                            ^R^R\E[27;6;114~
-ac-                            ^R\E[27;7;114~\E[27;7;114~
sac-                            ^R\E[27;8;114~\E[27;8;114~
0x0073XK_s                115   -(skip)---**--**-*******
----                            sss
s---                            ss\E[27;2;115~
-a--                            s\E[27;3;115~\E[27;3;115~
sa--                            s\E[27;4;115~\E[27;4;115~
--c-                            ^S^S\E[27;5;115~
s-c-                            ^S^S\E[27;6;115~
-ac-                            ^S\E[27;7;115~\E[27;7;115~
sac-                            ^S\E[27;8;115~\E[27;8;115~
0x0074XK_t                116   -(skip)---**--**-*******
----                            ttt
s---                            tt\E[27;2;116~
-a--                            t\E[27;3;116~\E[27;3;116~
sa--                            t\E[27;4;116~\E[27;4;116~
--c-                            ^T^T\E[27;5;116~
s-c-                            ^T^T\E[27;6;116~
-ac-                            ^T\E[27;7;116~\E[27;7;116~
sac-                            ^T\E[27;8;116~\E[27;8;116~
0x0075XK_u                117   -(skip)---**--**-*******
----                            uuu
s---                            uu\E[27;2;117~
-a--                            u\E[27;3;117~\E[27;3;117~
sa--                            u\E[27;4;117~\E[27;4;117~
--c-                            ^U^U\E[27;5;117~
s-c-                            ^U^U\E[27;6;117~
-ac-                            ^U\E[27;7;117~\E[27;7;117~
sac-                            ^U\E[27;8;117~\E[27;8;117~
0x0076XK_v                118   -(skip)---**--**-*******
----                            vvv
s---                            vv\E[27;2;118~
-a--                            v\E[27;3;118~\E[27;3;118~
sa--                            v\E[27;4;118~\E[27;4;118~
--c-                            ^V^V\E[27;5;118~
s-c-                            ^V^V\E[27;6;118~
-ac-                            ^V\E[27;7;118~\E[27;7;118~
sac-                            ^V\E[27;8;118~\E[27;8;118~
0x0077XK_w                119   -(skip)---**--**-*******
----                            www
s---                            ww\E[27;2;119~
-a--                            w\E[27;3;119~\E[27;3;119~
sa--                            w\E[27;4;119~\E[27;4;119~
--c-                            ^W^W\E[27;5;119~
s-c-                            ^W^W\E[27;6;119~
-ac-                            ^W\E[27;7;119~\E[27;7;119~
sac-                            ^W\E[27;8;119~\E[27;8;119~
0x0078XK_x                120   -(skip)---**--**-*******
----                            xxx
s---                            xx\E[27;2;120~
-a--                            x\E[27;3;120~\E[27;3;120~
sa--                            x\E[27;4;120~\E[27;4;120~
--c-                            ^X^X\E[27;5;120~
s-c-                            ^X^X\E[27;6;120~
-ac-                            ^X\E[27;7;120~\E[27;7;120~
sac-                            ^X\E[27;8;120~\E[27;8;120~
0x0079XK_y                121   -(skip)---**--**-*******
----                            yyy
s---                            yy\E[27;2;121~
-a--                            y\E[27;3;121~\E[27;3;121~
sa--                            y\E[27;4;121~\E[27;4;121~
--c-                            ^Y^Y\E[27;5;121~
s-c-                            ^Y^Y\E[27;6;121~
-ac-                            ^Y\E[27;7;121~\E[27;7;121~
sac-                            ^Y\E[27;8;121~\E[27;8;121~
0x007aXK_z                122   -(skip)---**--**-*******
----                            zzz
s---                            zz\E[27;2;122~
-a--                            z\E[27;3;122~\E[27;3;122~
sa--                            z\E[27;4;122~\E[27;4;122~
--c-                            ^Z^Z\E[27;5;122~
s-c-                            ^Z^Z\E[27;6;122~
-ac-                            ^Z\E[27;7;122~\E[27;7;122~
sac-                            ^Z\E[27;8;122~\E[27;8;122~
0x007bXK_braceleft        123   -(skip)---**--**-*******
----                            {{{
s---                            {{\E[27;2;123~
-a--                            {\E[27;3;123~\E[27;3;123~
sa--                            {\E[27;4;123~\E[27;4;123~
--c-                            \E\E\E[27;5;123~
s-c-                            \E\E\E[27;6;123~
-ac-                            \E\E[27;7;123~\E[27;7;123~
sac-                            \E\E[27;8;123~\E[27;8;123~
0x007cXK_bar              124   -(skip)---**--**-*******
----                            |||
s---                            ||\E[27;2;124~
-a--                            |\E[27;3;124~\E[27;3;124~
sa--                            |\E[27;4;124~\E[27;4;124~
--c-                            ^\^\\E[27;5;124~
s-c-                            ^\^\\E[27;6;124~
-ac-                            ^\\E[27;7;124~\E[27;7;124~
sac-                            ^\\E[27;8;124~\E[27;8;124~
0x007dXK_braceright       125   -(skip)---**--**-*******
----                            }}}
s---                            }}\E[27;2;125~
-a--                            }\E[27;3;125~\E[27;3;125~
sa--                            }\E[27;4;125~\E[27;4;125~
--c-                            ^]^]\E[27;5;125~
s-c-                            ^]^]\E[27;6;125~
-ac-                            ^]\E[27;7;125~\E[27;7;125~
sac-                            ^]\E[27;8;125~\E[27;8;125~
0x007eXK_asciitilde       126   -(skip)---**--**-*******
----                            ~~~
s---                            ~~\E[27;2;126~
-a--                            ~\E[27;3;126~\E[27;3;126~
sa--                            ~\E[27;4;126~\E[27;4;126~
--c-                            ^^^^\E[27;5;126~
s-c-                            ^^^^\E[27;6;126~
-ac-                            ^^\E[27;7;126~\E[27;7;126~
sac-                            ^^\E[27;8;126~\E[27;8;126~
0x00a1XK_exclamdown       161   -(skip)---******--******
----                            ¡¡¡
s---                            ¡¡¡
-a--                            ¡\E[27;3;161~\E[27;3;161~
sa--                            ¡\E[27;4;161~\E[27;4;161~
--c-                            ¡\E[27;5;161~\E[27;5;161~
s-c-                            ¡\E[27;6;161~\E[27;6;161~
-ac-                            ¡\E[27;7;161~\E[27;7;161~
sac-                            ¡\E[27;8;161~\E[27;8;161~
0x00a2XK_cent             162   -(skip)---******--******
----                            ¢¢¢
s---                            ¢¢¢
-a--                            ¢\E[27;3;162~\E[27;3;162~
sa--                            ¢\E[27;4;162~\E[27;4;162~
--c-                            ¢\E[27;5;162~\E[27;5;162~
s-c-                            ¢\E[27;6;162~\E[27;6;162~
-ac-                            ¢\E[27;7;162~\E[27;7;162~
sac-                            ¢\E[27;8;162~\E[27;8;162~
0x00a3XK_sterling         163   -(skip)---******--******
----                            £££
s---                            £££
-a--                            £\E[27;3;163~\E[27;3;163~
sa--                            £\E[27;4;163~\E[27;4;163~
--c-                            £\E[27;5;163~\E[27;5;163~
s-c-                            £\E[27;6;163~\E[27;6;163~
-ac-                            £\E[27;7;163~\E[27;7;163~
sac-                            £\E[27;8;163~\E[27;8;163~
0x00a5XK_yen              165   -(skip)---******--******
----                            ¥¥¥
s---                            ¥¥¥
-a--                            ¥\E[27;3;165~\E[27;3;165~
sa--                            ¥\E[27;4;165~\E[27;4;165~
--c-                            ¥\E[27;5;165~\E[27;5;165~
s-c-                            ¥\E[27;6;165~\E[27;6;165~
-ac-                            ¥\E[27;7;165~\E[27;7;165~
sac-                            ¥\E[27;8;165~\E[27;8;165~
0x00a6XK_brokenbar        166   -(skip)---******--******
----                            ¦¦¦
s---                            ¦¦¦
-a--                            ¦\E[27;3;166~\E[27;3;166~
sa--                            ¦\E[27;4;166~\E[27;4;166~
--c-                            ¦\E[27;5;166~\E[27;5;166~
s-c-                            ¦\E[27;6;166~\E[27;6;166~
-ac-                            ¦\E[27;7;166~\E[27;7;166~
sac-                            ¦\E[27;8;166~\E[27;8;166~
0x00a7XK_section          167   -(skip)---******--******
----                            §§§
s---                            §§§
-a--                            §\E[27;3;167~\E[27;3;167~
sa--                            §\E[27;4;167~\E[27;4;167~
--c-                            §\E[27;5;167~\E[27;5;167~
s-c-                            §\E[27;6;167~\E[27;6;167~
-ac-                            §\E[27;7;167~\E[27;7;167~
sac-                            §\E[27;8;167~\E[27;8;167~
0x00a9XK_copyright        169   -(skip)---******--******
----                            ©©©
s---                            ©©©
-a--                            ©\E[27;3;169~\E[27;3;169~
sa--                            ©\E[27;4;169~\E[27;4;169~
--c-                            ©\E[27;5;169~\E[27;5;169~
s-c-                            ©\E[27;6;169~\E[27;6;169~
-ac-                            ©\E[27;7;169~\E[27;7;169~
sac-                            ©\E[27;8;169~\E[27;8;169~
0x00aaXK_ordfeminine      170   -(skip)---******--******
----                            ªªª
s---                            ªªª
-a--                            ª\E[27;3;170~\E[27;3;170~
sa--                            ª\E[27;4;170~\E[27;4;170~
--c-                            ª\E[27;5;170~\E[27;5;170~
s-c-                            ª\E[27;6;170~\E[27;6;170~
-ac-                            ª\E[27;7;170~\E[27;7;170~
sac-                            ª\E[27;8;170~\E[27;8;170~
0x00abXK_guillemotleft    171   -(skip)---******--******
----                            «««
s---                            «««
-a--                            «\E[27;3;171~\E[27;3;171~
sa--                            «\E[27;4;171~\E[27;4;171~
--c-                            «\E[27;5;171~\E[27;5;171~
s-c-                            «\E[27;6;171~\E[27;6;171~
-ac-                            «\E[27;7;171~\E[27;7;171~
sac-                            «\E[27;8;171~\E[27;8;171~
0x00acXK_notsign          172   -(skip)---******--******
----                            ¬¬¬
s---                            ¬¬¬
-a--                            ¬\E[27;3;172~\E[27;3;172~
sa--                            ¬\E[27;4;172~\E[27;4;172~
--c-                            ¬\E[27;5;172~\E[27;5;172~
s-c-                            ¬\E[27;6;172~\E[27;6;172~
-ac-                            ¬\E[27;7;172~\E[27;7;172~
sac-                            ¬\E[27;8;172~\E[27;8;172~
0x00aeXK_registered       174   -(skip)---******--******
----                            ®®®
s---                            ®®®
-a--                            ®\E[27;3;174~\E[27;3;174~
sa--                            ®\E[27;4;174~\E[27;4;174~
--c-                            ®\E[27;5;174~\E[27;5;174~
s-c-                            ®\E[27;6;174~\E[27;6;174~
-ac-                            ®\E[27;7;174~\E[27;7;174~
sac-                            ®\E[27;8;174~\E[27;8;174~
0x00b0XK_degree           176   -(skip)---******--******
----                            °°°
s---                            °°°
-a--                            °\E[27;3;176~\E[27;3;176~
sa--                            °\E[27;4;176~\E[27;4;176~
--c-                            °\E[27;5;176~\E[27;5;176~
s-c-                            °\E[27;6;176~\E[27;6;176~
-ac-                            °\E[27;7;176~\E[27;7;176~
sac-                            °\E[27;8;176~\E[27;8;176~
0x00b1XK_plusminus        177   -(skip)---******--******
----                            ±±±
s---                            ±±±
-a--                            ±\E[27;3;177~\E[27;3;177~
sa--                            ±\E[27;4;177~\E[27;4;177~
--c-                            ±\E[27;5;177~\E[27;5;177~
s-c-                            ±\E[27;6;177~\E[27;6;177~
-ac-                            ±\E[27;7;177~\E[27;7;177~
sac-                            ±\E[27;8;177~\E[27;8;177~
0x00b2XK_twosuperior      178   -(skip)---******--******
----                            ²²²
s---                            ²²²
-a--                            ²\E[27;3;178~\E[27;3;178~
sa--                            ²\E[27;4;178~\E[27;4;178~
--c-                            ²\E[27;5;178~\E[27;5;178~
s-c-                            ²\E[27;6;178~\E[27;6;178~
-ac-                            ²\E[27;7;178~\E[27;7;178~
sac-                            ²\E[27;8;178~\E[27;8;178~
0x00b3XK_threesuperior    179   -(skip)---******--******
----                            ³³³
s---                            ³³³
-a--                            ³\E[27;3;179~\E[27;3;179~
sa--                            ³\E[27;4;179~\E[27;4;179~
--c-                            ³\E[27;5;179~\E[27;5;179~
s-c-                            ³\E[27;6;179~\E[27;6;179~
-ac-                            ³\E[27;7;179~\E[27;7;179~
sac-                            ³\E[27;8;179~\E[27;8;179~
0x00b5XK_mu               181   -(skip)---******--******
----                            µµµ
s---                            µµµ
-a--                            µ\E[27;3;181~\E[27;3;181~
sa--                            µ\E[27;4;181~\E[27;4;181~
--c-                            µ\E[27;5;181~\E[27;5;181~
s-c-                            µ\E[27;6;181~\E[27;6;181~
-ac-                            µ\E[27;7;181~\E[27;7;181~
sac-                            µ\E[27;8;181~\E[27;8;181~
0x00b6XK_paragraph        182   -(skip)---******--******
----                            
s---                            
-a--                            \E[27;3;182~\E[27;3;182~
sa--                            \E[27;4;182~\E[27;4;182~
--c-                            \E[27;5;182~\E[27;5;182~
s-c-                            \E[27;6;182~\E[27;6;182~
-ac-                            \E[27;7;182~\E[27;7;182~
sac-                            \E[27;8;182~\E[27;8;182~
0x00b7XK_periodcentered   183   -(skip)---******--******
----                            ···
s---                            ···
-a--                            ·\E[27;3;183~\E[27;3;183~
sa--                            ·\E[27;4;183~\E[27;4;183~
--c-                            ·\E[27;5;183~\E[27;5;183~
s-c-                            ·\E[27;6;183~\E[27;6;183~
-ac-                            ·\E[27;7;183~\E[27;7;183~
sac-                            ·\E[27;8;183~\E[27;8;183~
0x00b9XK_onesuperior      185   -(skip)---******--******
----                            ¹¹¹
s---                            ¹¹¹
-a--                            ¹\E[27;3;185~\E[27;3;185~
sa--                            ¹\E[27;4;185~\E[27;4;185~
--c-                            ¹\E[27;5;185~\E[27;5;185~
s-c-                            ¹\E[27;6;185~\E[27;6;185~
-ac-                            ¹\E[27;7;185~\E[27;7;185~
sac-                            ¹\E[27;8;185~\E[27;8;185~
0x00baXK_masculine        186   -(skip)---******--******
----                            ººº
s---                            ººº
-a--                            º\E[27;3;186~\E[27;3;186~
sa--                            º\E[27;4;186~\E[27;4;186~
--c-                            º\E[27;5;186~\E[27;5;186~
s-c-                            º\E[27;6;186~\E[27;6;186~
-ac-                            º\E[27;7;186~\E[27;7;186~
sac-                            º\E[27;8;186~\E[27;8;186~
0x00bbXK_guillemotright   187   -(skip)---******--******
----                            »»»
s---                            »»»
-a--                            »\E[27;3;187~\E[27;3;187~
sa--                            »\E[27;4;187~\E[27;4;187~
--c-                            »\E[27;5;187~\E[27;5;187~
s-c-                            »\E[27;6;187~\E[27;6;187~
-ac-                            »\E[27;7;187~\E[27;7;187~
sac-                            »\E[27;8;187~\E[27;8;187~
0x00bcXK_onequarter       188   -(skip)---******--******
----                            ¼¼¼
s---                            ¼¼¼
-a--                            ¼\E[27;3;188~\E[27;3;188~
sa--                            ¼\E[27;4;188~\E[27;4;188~
--c-                            ¼\E[27;5;188~\E[27;5;188~
s-c-                            ¼\E[27;6;188~\E[27;6;188~
-ac-                            ¼\E[27;7;188~\E[27;7;188~
sac-                            ¼\E[27;8;188~\E[27;8;188~
0x00bdXK_onehalf          189   -(skip)---******--******
----                            ½½½
s---                            ½½½
-a--                            ½\E[27;3;189~\E[27;3;189~
sa--                            ½\E[27;4;189~\E[27;4;189~
--c-                            ½\E[27;5;189~\E[27;5;189~
s-c-                            ½\E[27;6;189~\E[27;6;189~
-ac-                            ½\E[27;7;189~\E[27;7;189~
sac-                            ½\E[27;8;189~\E[27;8;189~
0x00beXK_threequarters    190   -(skip)---******--******
----                            ¾¾¾
s---                            ¾¾¾
-a--                            ¾\E[27;3;190~\E[27;3;190~
sa--                            ¾\E[27;4;190~\E[27;4;190~
--c-                            ¾\E[27;5;190~\E[27;5;190~
s-c-                            ¾\E[27;6;190~\E[27;6;190~
-ac-                            ¾\E[27;7;190~\E[27;7;190~
sac-                            ¾\E[27;8;190~\E[27;8;190~
0x00bfXK_questiondown     191   -(skip)---******--******
----                            ¿¿¿
s---                            ¿¿¿
-a--                            ¿\E[27;3;191~\E[27;3;191~
sa--                            ¿\E[27;4;191~\E[27;4;191~
--c-                            ¿\E[27;5;191~\E[27;5;191~
s-c-                            ¿\E[27;6;191~\E[27;6;191~
-ac-                            ¿\E[27;7;191~\E[27;7;191~
sac-                            ¿\E[27;8;191~\E[27;8;191~
0x00c6XK_AE               198   -(skip)---******--******
----                            ÆÆÆ
s---                            ÆÆÆ
-a--                            Æ\E[27;3;198~\E[27;3;198~
sa--                            Æ\E[27;4;198~\E[27;4;198~
--c-                            Æ\E[27;5;198~\E[27;5;198~
s-c-                            Æ\E[27;6;198~\E[27;6;198~
-ac-                            Æ\E[27;7;198~\E[27;7;198~
sac-                            Æ\E[27;8;198~\E[27;8;198~
0x00d0XK_ETH              208   -(skip)---******--******
----                            ÐÐÐ
s---                            ÐÐÐ
-a--                            Ð\E[27;3;208~\E[27;3;208~
sa--                            Ð\E[27;4;208~\E[27;4;208~
--c-                            Ð\E[27;5;208~\E[27;5;208~
s-c-                            Ð\E[27;6;208~\E[27;6;208~
-ac-                            Ð\E[27;7;208~\E[27;7;208~
sac-                            Ð\E[27;8;208~\E[27;8;208~
0x00d7XK_multiply         215   -(skip)---******--******
----                            ×××
s---                            ×××
-a--                            ×\E[27;3;215~\E[27;3;215~
sa--                            ×\E[27;4;215~\E[27;4;215~
--c-                            ×\E[27;5;215~\E[27;5;215~
s-c-                            ×\E[27;6;215~\E[27;6;215~
-ac-                            ×\E[27;7;215~\E[27;7;215~
sac-                            ×\E[27;8;215~\E[27;8;215~
0x00d8XK_Oslash           216   -(skip)---******--******
----                            ØØØ
s---                            ØØØ
-a--                            Ø\E[27;3;216~\E[27;3;216~
sa--                            Ø\E[27;4;216~\E[27;4;216~
--c-                            Ø\E[27;5;216~\E[27;5;216~
s-c-                            Ø\E[27;6;216~\E[27;6;216~
-ac-                            Ø\E[27;7;216~\E[27;7;216~
sac-                            Ø\E[27;8;216~\E[27;8;216~
0x00deXK_THORN            222   -(skip)---******--******
----                            ÞÞÞ
s---                            ÞÞÞ
-a--                            Þ\E[27;3;222~\E[27;3;222~
sa--                            Þ\E[27;4;222~\E[27;4;222~
--c-                            Þ\E[27;5;222~\E[27;5;222~
s-c-                            Þ\E[27;6;222~\E[27;6;222~
-ac-                            Þ\E[27;7;222~\E[27;7;222~
sac-                            Þ\E[27;8;222~\E[27;8;222~
0x00dfXK_ssharp           223   -(skip)---******--******
----                            ßßß
s---                            ßßß
-a--                            ß\E[27;3;223~\E[27;3;223~
sa--                            ß\E[27;4;223~\E[27;4;223~
--c-                            ß\E[27;5;223~\E[27;5;223~
s-c-                            ß\E[27;6;223~\E[27;6;223~
-ac-                            ß\E[27;7;223~\E[27;7;223~
sac-                            ß\E[27;8;223~\E[27;8;223~
0x00e6XK_ae               230   -(skip)---******--******
----                            æææ
s---                            æææ
-a--                            æ\E[27;3;230~\E[27;3;230~
sa--                            æ\E[27;4;230~\E[27;4;230~
--c-                            æ\E[27;5;230~\E[27;5;230~
s-c-                            æ\E[27;6;230~\E[27;6;230~
-ac-                            æ\E[27;7;230~\E[27;7;230~
sac-                            æ\E[27;8;230~\E[27;8;230~
0x00f0XK_eth              240   -(skip)---******--******
----                            ððð
s---                            ððð
-a--                            ð\E[27;3;240~\E[27;3;240~
sa--                            ð\E[27;4;240~\E[27;4;240~
--c-                            ð\E[27;5;240~\E[27;5;240~
s-c-                            ð\E[27;6;240~\E[27;6;240~
-ac-                            ð\E[27;7;240~\E[27;7;240~
sac-                            ð\E[27;8;240~\E[27;8;240~
0x00f7XK_division         247   -(skip)---******--******
----                            ÷÷÷
s---                            ÷÷÷
-a--                            ÷\E[27;3;247~\E[27;3;247~
sa--                            ÷\E[27;4;247~\E[27;4;247~
--c-                            ÷\E[27;5;247~\E[27;5;247~
s-c-                            ÷\E[27;6;247~\E[27;6;247~
-ac-                            ÷\E[27;7;247~\E[27;7;247~
sac-                            ÷\E[27;8;247~\E[27;8;247~
0x00f8XK_oslash           248   -(skip)---******--******
----                            øøø
s---                            øøø
-a--                            ø\E[27;3;248~\E[27;3;248~
sa--                            ø\E[27;4;248~\E[27;4;248~
--c-                            ø\E[27;5;248~\E[27;5;248~
s-c-                            ø\E[27;6;248~\E[27;6;248~
-ac-                            ø\E[27;7;248~\E[27;7;248~
sac-                            ø\E[27;8;248~\E[27;8;248~
0x00feXK_thorn            254   -(skip)---******--******
----                            þþþ
s---                            þþþ
-a--                            þ\E[27;3;254~\E[27;3;254~
sa--                            þ\E[27;4;254~\E[27;4;254~
--c-                            þ\E[27;5;254~\E[27;5;254~
s-c-                            þ\E[27;6;254~\E[27;6;254~
-ac-                            þ\E[27;7;254~\E[27;7;254~
sac-                            þ\E[27;8;254~\E[27;8;254~
0x01a3XK_Lstroke          419   -(skip)---******--******
----                            ƣƣƣ
s---                            ƣƣƣ
-a--                            ƣ\E[27;3;419~\E[27;3;419~
sa--                            ƣ\E[27;4;419~\E[27;4;419~
--c-                            ƣ\E[27;5;419~\E[27;5;419~
s-c-                            ƣ\E[27;6;419~\E[27;6;419~
-ac-                            ƣ\E[27;7;419~\E[27;7;419~
sac-                            ƣ\E[27;8;419~\E[27;8;419~
0x01b3XK_lstroke          435   -(skip)---******--******
----                            ƳƳƳ
s---                            ƳƳƳ
-a--                            Ƴ\E[27;3;435~\E[27;3;435~
sa--                            Ƴ\E[27;4;435~\E[27;4;435~
--c-                            Ƴ\E[27;5;435~\E[27;5;435~
s-c-                            Ƴ\E[27;6;435~\E[27;6;435~
-ac-                            Ƴ\E[27;7;435~\E[27;7;435~
sac-                            Ƴ\E[27;8;435~\E[27;8;435~
0x01f0XK_dstroke          496   -(skip)---******--******
----                            ǰǰǰ
s---                            ǰǰǰ
-a--                            ǰ\E[27;3;496~\E[27;3;496~
sa--                            ǰ\E[27;4;496~\E[27;4;496~
--c-                            ǰ\E[27;5;496~\E[27;5;496~
s-c-                            ǰ\E[27;6;496~\E[27;6;496~
-ac-                            ǰ\E[27;7;496~\E[27;7;496~
sac-                            ǰ\E[27;8;496~\E[27;8;496~
0x02a1XK_Hstroke          673   -(skip)---******--******
----                            ʡʡʡ
s---                            ʡʡʡ
-a--                            ʡ\E[27;3;673~\E[27;3;673~
sa--                            ʡ\E[27;4;673~\E[27;4;673~
--c-                            ʡ\E[27;5;673~\E[27;5;673~
s-c-                            ʡ\E[27;6;673~\E[27;6;673~
-ac-                            ʡ\E[27;7;673~\E[27;7;673~
sac-                            ʡ\E[27;8;673~\E[27;8;673~
0x02b1XK_hstroke          689   -(skip)---******--******
----                            ʱʱʱ
s---                            ʱʱʱ
-a--                            ʱ\E[27;3;689~\E[27;3;689~
sa--                            ʱ\E[27;4;689~\E[27;4;689~
--c-                            ʱ\E[27;5;689~\E[27;5;689~
s-c-                            ʱ\E[27;6;689~\E[27;6;689~
-ac-                            ʱ\E[27;7;689~\E[27;7;689~
sac-                            ʱ\E[27;8;689~\E[27;8;689~
0x02b9XK_idotless         697   -(skip)---******--******
----                            ʹʹʹ
s---                            ʹʹʹ
-a--                            ʹ\E[27;3;697~\E[27;3;697~
sa--                            ʹ\E[27;4;697~\E[27;4;697~
--c-                            ʹ\E[27;5;697~\E[27;5;697~
s-c-                            ʹ\E[27;6;697~\E[27;6;697~
-ac-                            ʹ\E[27;7;697~\E[27;7;697~
sac-                            ʹ\E[27;8;697~\E[27;8;697~
0x03a2XK_kra              930   -(skip)---******--******
----                            ΢΢΢
s---                            ΢΢΢
-a--                            ΢\E[27;3;930~\E[27;3;930~
sa--                            ΢\E[27;4;930~\E[27;4;930~
--c-                            ΢\E[27;5;930~\E[27;5;930~
s-c-                            ΢\E[27;6;930~\E[27;6;930~
-ac-                            ΢\E[27;7;930~\E[27;7;930~
sac-                            ΢\E[27;8;930~\E[27;8;930~
0x03acXK_Tslash           940   -(skip)---******--******
----                            άάά
s---                            άάά
-a--                            ά\E[27;3;940~\E[27;3;940~
sa--                            ά\E[27;4;940~\E[27;4;940~
--c-                            ά\E[27;5;940~\E[27;5;940~
s-c-                            ά\E[27;6;940~\E[27;6;940~
-ac-                            ά\E[27;7;940~\E[27;7;940~
sac-                            ά\E[27;8;940~\E[27;8;940~
0x03bcXK_tslash           956   -(skip)---******--******
----                            μμμ
s---                            μμμ
-a--                            μ\E[27;3;956~\E[27;3;956~
sa--                            μ\E[27;4;956~\E[27;4;956~
--c-                            μ\E[27;5;956~\E[27;5;956~
s-c-                            μ\E[27;6;956~\E[27;6;956~
-ac-                            μ\E[27;7;956~\E[27;7;956~
sac-                            μ\E[27;8;956~\E[27;8;956~
0x03bdXK_ENG              957   -(skip)---******--******
----                            ννν
s---                            ννν
-a--                            ν\E[27;3;957~\E[27;3;957~
sa--                            ν\E[27;4;957~\E[27;4;957~
--c-                            ν\E[27;5;957~\E[27;5;957~
s-c-                            ν\E[27;6;957~\E[27;6;957~
-ac-                            ν\E[27;7;957~\E[27;7;957~
sac-                            ν\E[27;8;957~\E[27;8;957~
0x03bfXK_eng              959   -(skip)---******--******
----                            οοο
s---                            οοο
-a--                            ο\E[27;3;959~\E[27;3;959~
sa--                            ο\E[27;4;959~\E[27;4;959~
--c-                            ο\E[27;5;959~\E[27;5;959~
s-c-                            ο\E[27;6;959~\E[27;6;959~
-ac-                            ο\E[27;7;959~\E[27;7;959~
sac-                            ο\E[27;8;959~\E[27;8;959~
0x07d9XK_Greek_OMEGA      2009  -(skip)---******--******
----                            ߙߙߙ
s---                            ߙߙߙ
-a--                            ߙ\E[27;3;2009~\E[27;3;2009~
sa--                            ߙ\E[27;4;2009~\E[27;4;2009~
--c-                            ߙ\E[27;5;2009~\E[27;5;2009~
s-c-                            ߙ\E[27;6;2009~\E[27;6;2009~
-ac-                            ߙ\E[27;7;2009~\E[27;7;2009~
sac-                            ߙ\E[27;8;2009~\E[27;8;2009~
0x08fbXK_leftarrow        2299  -(skip)---******--******
----                            
s---                            
-a--                            \E[27;3;2299~\E[27;3;2299~
sa--                            \E[27;4;2299~\E[27;4;2299~
--c-                            \E[27;5;2299~\E[27;5;2299~
s-c-                            \E[27;6;2299~\E[27;6;2299~
-ac-                            \E[27;7;2299~\E[27;7;2299~
sac-                            \E[27;8;2299~\E[27;8;2299~
0x08fcXK_uparrow          2300  -(skip)---******--******
----                            
s---                            
-a--                            \E[27;3;2300~\E[27;3;2300~
sa--                            \E[27;4;2300~\E[27;4;2300~
--c-                            \E[27;5;2300~\E[27;5;2300~
s-c-                            \E[27;6;2300~\E[27;6;2300~
-ac-                            \E[27;7;2300~\E[27;7;2300~
sac-                            \E[27;8;2300~\E[27;8;2300~
0x08fdXK_rightarrow       2301  -(skip)---******--******
----                            
s---                            
-a--                            \E[27;3;2301~\E[27;3;2301~
sa--                            \E[27;4;2301~\E[27;4;2301~
--c-                            \E[27;5;2301~\E[27;5;2301~
s-c-                            \E[27;6;2301~\E[27;6;2301~
-ac-                            \E[27;7;2301~\E[27;7;2301~
sac-                            \E[27;8;2301~\E[27;8;2301~
0x08feXK_downarrow        2302  -(skip)---******--******
----                            
s---                            
-a--                            \E[27;3;2302~\E[27;3;2302~
sa--                            \E[27;4;2302~\E[27;4;2302~
--c-                            \E[27;5;2302~\E[27;5;2302~
s-c-                            \E[27;6;2302~\E[27;6;2302~
-ac-                            \E[27;7;2302~\E[27;7;2302~
sac-                            \E[27;8;2302~\E[27;8;2302~
0x0ac3XK_oneeighth        2755  -(skip)---******--******
----                            
s---                            
-a--                            \E[27;3;2755~\E[27;3;2755~
sa--                            \E[27;4;2755~\E[27;4;2755~
--c-                            \E[27;5;2755~\E[27;5;2755~
s-c-                            \E[27;6;2755~\E[27;6;2755~
-ac-                            \E[27;7;2755~\E[27;7;2755~
sac-                            \E[27;8;2755~\E[27;8;2755~
0x0ac4XK_threeeighths     2756  -(skip)---******--******
----                            
s---                            
-a--                            \E[27;3;2756~\E[27;3;2756~
sa--                            \E[27;4;2756~\E[27;4;2756~
--c-                            \E[27;5;2756~\E[27;5;2756~
s-c-                            \E[27;6;2756~\E[27;6;2756~
-ac-                            \E[27;7;2756~\E[27;7;2756~
sac-                            \E[27;8;2756~\E[27;8;2756~
0x0ac5XK_fiveeighths      2757  -(skip)---******--******
----                            
s---                            
-a--                            \E[27;3;2757~\E[27;3;2757~
sa--                            \E[27;4;2757~\E[27;4;2757~
--c-                            \E[27;5;2757~\E[27;5;2757~
s-c-                            \E[27;6;2757~\E[27;6;2757~
-ac-                            \E[27;7;2757~\E[27;7;2757~
sac-                            \E[27;8;2757~\E[27;8;2757~
0x0ac6XK_seveneighths     2758  -(skip)---******--******
----                            
s---                            
-a--                            \E[27;3;2758~\E[27;3;2758~
sa--                            \E[27;4;2758~\E[27;4;2758~
--c-                            \E[27;5;2758~\E[27;5;2758~
s-c-                            \E[27;6;2758~\E[27;6;2758~
-ac-                            \E[27;7;2758~\E[27;7;2758~
sac-                            \E[27;8;2758~\E[27;8;2758~
0x0ac9XK_trademark        2761  -(skip)---******--******
----                            
s---                            
-a--                            \E[27;3;2761~\E[27;3;2761~
sa--                            \E[27;4;2761~\E[27;4;2761~
--c-                            \E[27;5;2761~\E[27;5;2761~
s-c-                            \E[27;6;2761~\E[27;6;2761~
-ac-                            \E[27;7;2761~\E[27;7;2761~
sac-                            \E[27;8;2761~\E[27;8;2761~
0x0ad0XK_leftsinglequotemark2768  -(skip)---******--******
----                            
s---                            
-a--                            \E[27;3;2768~\E[27;3;2768~
sa--                            \E[27;4;2768~\E[27;4;2768~
--c-                            \E[27;5;2768~\E[27;5;2768~
s-c-                            \E[27;6;2768~\E[27;6;2768~
-ac-                            \E[27;7;2768~\E[27;7;2768~
sac-                            \E[27;8;2768~\E[27;8;2768~
0x0ad1XK_rightsinglequotemark2769  -(skip)---******--******
----                            
s---                            
-a--                            \E[27;3;2769~\E[27;3;2769~
sa--                            \E[27;4;2769~\E[27;4;2769~
--c-                            \E[27;5;2769~\E[27;5;2769~
s-c-                            \E[27;6;2769~\E[27;6;2769~
-ac-                            \E[27;7;2769~\E[27;7;2769~
sac-                            \E[27;8;2769~\E[27;8;2769~
0x0ad2XK_leftdoublequotemark2770  -(skip)---******--******
----                            
s---                            
-a--                            \E[27;3;2770~\E[27;3;2770~
sa--                            \E[27;4;2770~\E[27;4;2770~
--c-                            \E[27;5;2770~\E[27;5;2770~
s-c-                            \E[27;6;2770~\E[27;6;2770~
-ac-                            \E[27;7;2770~\E[27;7;2770~
sac-                            \E[27;8;2770~\E[27;8;2770~
0x0ad3XK_rightdoublequotemark2771  -(skip)---******--******
----                            
s---                            
-a--                            \E[27;3;2771~\E[27;3;2771~
sa--                            \E[27;4;2771~\E[27;4;2771~
--c-                            \E[27;5;2771~\E[27;5;2771~
s-c-                            \E[27;6;2771~\E[27;6;2771~
-ac-                            \E[27;7;2771~\E[27;7;2771~
sac-                            \E[27;8;2771~\E[27;8;2771~
0x20acXK_EuroSign         8364  -(skip)---******--******
----                            
s---                            
-a--                            \E[27;3;8364~\E[27;3;8364~
sa--                            \E[27;4;8364~\E[27;4;8364~
--c-                            \E[27;5;8364~\E[27;5;8364~
s-c-                            \E[27;6;8364~\E[27;6;8364~
-ac-                            \E[27;7;8364~\E[27;7;8364~
sac-                            \E[27;8;8364~\E[27;8;8364~
0xfe03XK_ISO_Level3_Shift 65027 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:modifier1:modifier1:modifier
s---                            2:modifier2:modifier2:modifier
-a--                            3:modifier3:modifier3:modifier
sa--                            4:modifier4:modifier4:modifier
--c-                            5:modifier5:modifier5:modifier
s-c-                            6:modifier6:modifier6:modifier
-ac-                            7:modifier7:modifier7:modifier
sac-                            8:modifier8:modifier8:modifier
0xfe20XK_ISO_Left_Tab     65056 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:edit-key1:edit-key1:edit-key
s---                            2:edit-key2:edit-key2:edit-key
-a--                            3:edit-key3:edit-key3:edit-key
sa--                            4:edit-key4:edit-key4:edit-key
--c-                            5:edit-key5:edit-key5:edit-key
s-c-                            6:edit-key6:edit-key6:edit-key
-ac-                            7:edit-key7:edit-key7:edit-key
sac-                            8:edit-key8:edit-key8:edit-key
0xfe50XK_dead_grave       65104 -(skip)--*******--******
----                            
s---                            \E[27;2;65104~
-a--                            \E[27;3;65104~\E[27;3;65104~
sa--                            \E[27;4;65104~\E[27;4;65104~
--c-                            \E[27;5;65104~\E[27;5;65104~
s-c-                            \E[27;6;65104~\E[27;6;65104~
-ac-                            \E[27;7;65104~\E[27;7;65104~
sac-                            \E[27;8;65104~\E[27;8;65104~
0xfe51XK_dead_acute       65105 -(skip)--*******--******
----                            
s---                            \E[27;2;65105~
-a--                            \E[27;3;65105~\E[27;3;65105~
sa--                            \E[27;4;65105~\E[27;4;65105~
--c-                            \E[27;5;65105~\E[27;5;65105~
s-c-                            \E[27;6;65105~\E[27;6;65105~
-ac-                            \E[27;7;65105~\E[27;7;65105~
sac-                            \E[27;8;65105~\E[27;8;65105~
0xfe52XK_dead_circumflex  65106 -(skip)--*******--******
----                            
s---                            \E[27;2;65106~
-a--                            \E[27;3;65106~\E[27;3;65106~
sa--                            \E[27;4;65106~\E[27;4;65106~
--c-                            \E[27;5;65106~\E[27;5;65106~
s-c-                            \E[27;6;65106~\E[27;6;65106~
-ac-                            \E[27;7;65106~\E[27;7;65106~
sac-                            \E[27;8;65106~\E[27;8;65106~
0xfe53XK_dead_tilde       65107 -(skip)--*******--******
----                            
s---                            \E[27;2;65107~
-a--                            \E[27;3;65107~\E[27;3;65107~
sa--                            \E[27;4;65107~\E[27;4;65107~
--c-                            \E[27;5;65107~\E[27;5;65107~
s-c-                            \E[27;6;65107~\E[27;6;65107~
-ac-                            \E[27;7;65107~\E[27;7;65107~
sac-                            \E[27;8;65107~\E[27;8;65107~
0xfe54XK_dead_macron      65108 -(skip)--*******--******
----                            
s---                            \E[27;2;65108~
-a--                            \E[27;3;65108~\E[27;3;65108~
sa--                            \E[27;4;65108~\E[27;4;65108~
--c-                            \E[27;5;65108~\E[27;5;65108~
s-c-                            \E[27;6;65108~\E[27;6;65108~
-ac-                            \E[27;7;65108~\E[27;7;65108~
sac-                            \E[27;8;65108~\E[27;8;65108~
0xfe55XK_dead_breve       65109 -(skip)--*******--******
----                            
s---                            \E[27;2;65109~
-a--                            \E[27;3;65109~\E[27;3;65109~
sa--                            \E[27;4;65109~\E[27;4;65109~
--c-                            \E[27;5;65109~\E[27;5;65109~
s-c-                            \E[27;6;65109~\E[27;6;65109~
-ac-                            \E[27;7;65109~\E[27;7;65109~
sac-                            \E[27;8;65109~\E[27;8;65109~
0xfe56XK_dead_abovedot    65110 -(skip)--*******--******
----                            
s---                            \E[27;2;65110~
-a--                            \E[27;3;65110~\E[27;3;65110~
sa--                            \E[27;4;65110~\E[27;4;65110~
--c-                            \E[27;5;65110~\E[27;5;65110~
s-c-                            \E[27;6;65110~\E[27;6;65110~
-ac-                            \E[27;7;65110~\E[27;7;65110~
sac-                            \E[27;8;65110~\E[27;8;65110~
0xfe57XK_dead_diaeresis   65111 -(skip)--*******--******
----                            
s---                            \E[27;2;65111~
-a--                            \E[27;3;65111~\E[27;3;65111~
sa--                            \E[27;4;65111~\E[27;4;65111~
--c-                            \E[27;5;65111~\E[27;5;65111~
s-c-                            \E[27;6;65111~\E[27;6;65111~
-ac-                            \E[27;7;65111~\E[27;7;65111~
sac-                            \E[27;8;65111~\E[27;8;65111~
0xfe58XK_dead_abovering   65112 -(skip)--*******--******
----                            
s---                            \E[27;2;65112~
-a--                            \E[27;3;65112~\E[27;3;65112~
sa--                            \E[27;4;65112~\E[27;4;65112~
--c-                            \E[27;5;65112~\E[27;5;65112~
s-c-                            \E[27;6;65112~\E[27;6;65112~
-ac-                            \E[27;7;65112~\E[27;7;65112~
sac-                            \E[27;8;65112~\E[27;8;65112~
0xfe59XK_dead_doubleacute 65113 -(skip)--*******--******
----                            
s---                            \E[27;2;65113~
-a--                            \E[27;3;65113~\E[27;3;65113~
sa--                            \E[27;4;65113~\E[27;4;65113~
--c-                            \E[27;5;65113~\E[27;5;65113~
s-c-                            \E[27;6;65113~\E[27;6;65113~
-ac-                            \E[27;7;65113~\E[27;7;65113~
sac-                            \E[27;8;65113~\E[27;8;65113~
0xfe5aXK_dead_caron       65114 -(skip)--*******--******
----                            
s---                            \E[27;2;65114~
-a--                            \E[27;3;65114~\E[27;3;65114~
sa--                            \E[27;4;65114~\E[27;4;65114~
--c-                            \E[27;5;65114~\E[27;5;65114~
s-c-                            \E[27;6;65114~\E[27;6;65114~
-ac-                            \E[27;7;65114~\E[27;7;65114~
sac-                            \E[27;8;65114~\E[27;8;65114~
0xfe5bXK_dead_cedilla     65115 -(skip)--*******--******
----                            
s---                            \E[27;2;65115~
-a--                            \E[27;3;65115~\E[27;3;65115~
sa--                            \E[27;4;65115~\E[27;4;65115~
--c-                            \E[27;5;65115~\E[27;5;65115~
s-c-                            \E[27;6;65115~\E[27;6;65115~
-ac-                            \E[27;7;65115~\E[27;7;65115~
sac-                            \E[27;8;65115~\E[27;8;65115~
0xfe5cXK_dead_ogonek      65116 -(skip)--*******--******
----                            
s---                            \E[27;2;65116~
-a--                            \E[27;3;65116~\E[27;3;65116~
sa--                            \E[27;4;65116~\E[27;4;65116~
--c-                            \E[27;5;65116~\E[27;5;65116~
s-c-                            \E[27;6;65116~\E[27;6;65116~
-ac-                            \E[27;7;65116~\E[27;7;65116~
sac-                            \E[27;8;65116~\E[27;8;65116~
0xfe60XK_dead_belowdot    65120 -(skip)--*******--******
----                            
s---                            \E[27;2;65120~
-a--                            \E[27;3;65120~\E[27;3;65120~
sa--                            \E[27;4;65120~\E[27;4;65120~
--c-                            \E[27;5;65120~\E[27;5;65120~
s-c-                            \E[27;6;65120~\E[27;6;65120~
-ac-                            \E[27;7;65120~\E[27;7;65120~
sac-                            \E[27;8;65120~\E[27;8;65120~
0xfe61XK_dead_hook        65121 -(skip)--*******--******
----                            
s---                            \E[27;2;65121~
-a--                            \E[27;3;65121~\E[27;3;65121~
sa--                            \E[27;4;65121~\E[27;4;65121~
--c-                            \E[27;5;65121~\E[27;5;65121~
s-c-                            \E[27;6;65121~\E[27;6;65121~
-ac-                            \E[27;7;65121~\E[27;7;65121~
sac-                            \E[27;8;65121~\E[27;8;65121~
0xfe62XK_dead_horn        65122 -(skip)--*******--******
----                            
s---                            \E[27;2;65122~
-a--                            \E[27;3;65122~\E[27;3;65122~
sa--                            \E[27;4;65122~\E[27;4;65122~
--c-                            \E[27;5;65122~\E[27;5;65122~
s-c-                            \E[27;6;65122~\E[27;6;65122~
-ac-                            \E[27;7;65122~\E[27;7;65122~
sac-                            \E[27;8;65122~\E[27;8;65122~
0xff08XK_BackSpace        65288 -(skip)--(skip)--***-***
----                            \b\b\b
s---                            \b\b\E[27;2;8~
-a--                            \b\b\E[27;3;8~
sa--                            \b\b\E[27;4;8~
--c-                            \b\b\b
s-c-                            \b\b\E[27;6;8~
-ac-                            \b\b\E[27;7;8~
sac-                            \b\b\E[27;8;8~
0xff09XK_Tab              65289 -(skip)--*******-*******
----                            \t\t\t
s---                            \t\E[27;2;9~\E[27;2;9~
-a--                            \t\E[27;3;9~\E[27;3;9~
sa--                            \t\E[27;4;9~\E[27;4;9~
--c-                            \t\E[27;5;9~\E[27;5;9~
s-c-                            \t\E[27;6;9~\E[27;6;9~
-ac-                            \t\E[27;7;9~\E[27;7;9~
sac-                            \t\E[27;8;9~\E[27;8;9~
0xff0aXK_Linefeed         65290 -(skip)--*******--******
----                            -ignore--ignore--ignore-
s---                            -ignore--ignore--ignore-
-a--                            -ignore--ignore--ignore-
sa--                            -ignore--ignore--ignore-
--c-                            -ignore--ignore--ignore-
s-c-                            -ignore--ignore--ignore-
-ac-                            -ignore--ignore--ignore-
sac-                            -ignore--ignore--ignore-
0xff0dXK_Return           65293 -(skip)--*******-*******
----                            \r\r\r
s---                            \r\E[27;2;13~\E[27;2;13~
-a--                            \r\E[27;3;13~\E[27;3;13~
sa--                            \r\E[27;4;13~\E[27;4;13~
--c-                            \r\E[27;5;13~\E[27;5;13~
s-c-                            \r\E[27;6;13~\E[27;6;13~
-ac-                            \r\E[27;7;13~\E[27;7;13~
sac-                            \r\E[27;8;13~\E[27;8;13~
0xff13XK_Pause            65299 -(skip)--*******--******
----                            -ignore--ignore--ignore-
s---                            -ignore--ignore--ignore-
-a--                            -ignore--ignore--ignore-
sa--                            -ignore--ignore--ignore-
--c-                            -ignore--ignore--ignore-
s-c-                            -ignore--ignore--ignore-
-ac-                            -ignore--ignore--ignore-
sac-                            -ignore--ignore--ignore-
0xff14XK_Scroll_Lock      65300 -(skip)--*******--******
----                            -ignore--ignore--ignore-
s---                            -ignore--ignore--ignore-
-a--                            -ignore--ignore--ignore-
sa--                            -ignore--ignore--ignore-
--c-                            -ignore--ignore--ignore-
s-c-                            -ignore--ignore--ignore-
-ac-                            -ignore--ignore--ignore-
sac-                            -ignore--ignore--ignore-
0xff15XK_Sys_Req          65301 -(skip)--*******--******
----                            -ignore--ignore--ignore-
s---                            -ignore--ignore--ignore-
-a--                            -ignore--ignore--ignore-
sa--                            -ignore--ignore--ignore-
--c-                            -ignore--ignore--ignore-
s-c-                            -ignore--ignore--ignore-
-ac-                            -ignore--ignore--ignore-
sac-                            -ignore--ignore--ignore-
0xff1bXK_Escape           65307 -(skip)---**--**-*******
----                            \E\E\E
s---                            \E\E\E[27;2;27~
-a--                            \E\E[27;3;27~\E[27;3;27~
sa--                            \E\E[27;4;27~\E[27;4;27~
--c-                            \E\E\E[27;5;27~
s-c-                            \E\E\E[27;6;27~
-ac-                            \E\E[27;7;27~\E[27;7;27~
sac-                            \E\E[27;8;27~\E[27;8;27~
0xff20XK_Multi_key        65312 -(skip)--*******--******
----                            -ignore--ignore--ignore-
s---                            -ignore--ignore--ignore-
-a--                            -ignore--ignore--ignore-
sa--                            -ignore--ignore--ignore-
--c-                            -ignore--ignore--ignore-
s-c-                            -ignore--ignore--ignore-
-ac-                            -ignore--ignore--ignore-
sac-                            -ignore--ignore--ignore-
0xff22XK_Muhenkan         65314 -(skip)--*******--******
----                            -ignore--ignore--ignore-
s---                            -ignore--ignore--ignore-
-a--                            -ignore--ignore--ignore-
sa--                            -ignore--ignore--ignore-
--c-                            -ignore--ignore--ignore-
s-c-                            -ignore--ignore--ignore-
-ac-                            -ignore--ignore--ignore-
sac-                            -ignore--ignore--ignore-
0xff23XK_Henkan_Mode      65315 -(skip)--*******--******
----                            -ignore--ignore--ignore-
s---                            -ignore--ignore--ignore-
-a--                            -ignore--ignore--ignore-
sa--                            -ignore--ignore--ignore-
--c-                            -ignore--ignore--ignore-
s-c-                            -ignore--ignore--ignore-
-ac-                            -ignore--ignore--ignore-
sac-                            -ignore--ignore--ignore-
0xff25XK_Hiragana         65317 -(skip)--*******--******
----                            -ignore--ignore--ignore-
s---                            -ignore--ignore--ignore-
-a--                            -ignore--ignore--ignore-
sa--                            -ignore--ignore--ignore-
--c-                            -ignore--ignore--ignore-
s-c-                            -ignore--ignore--ignore-
-ac-                            -ignore--ignore--ignore-
sac-                            -ignore--ignore--ignore-
0xff26XK_Katakana         65318 -(skip)--*******--******
----                            -ignore--ignore--ignore-
s---                            -ignore--ignore--ignore-
-a--                            -ignore--ignore--ignore-
sa--                            -ignore--ignore--ignore-
--c-                            -ignore--ignore--ignore-
s-c-                            -ignore--ignore--ignore-
-ac-                            -ignore--ignore--ignore-
sac-                            -ignore--ignore--ignore-
0xff27XK_Hiragana_Katakana65319 -(skip)--*******--******
----                            -ignore--ignore--ignore-
s---                            -ignore--ignore--ignore-
-a--                            -ignore--ignore--ignore-
sa--                            -ignore--ignore--ignore-
--c-                            -ignore--ignore--ignore-
s-c-                            -ignore--ignore--ignore-
-ac-                            -ignore--ignore--ignore-
sac-                            -ignore--ignore--ignore-
0xff31XK_Hangul           65329 -(skip)--*******--******
----                            -ignore--ignore--ignore-
s---                            -ignore--ignore--ignore-
-a--                            -ignore--ignore--ignore-
sa--                            -ignore--ignore--ignore-
--c-                            -ignore--ignore--ignore-
s-c-                            -ignore--ignore--ignore-
-ac-                            -ignore--ignore--ignore-
sac-                            -ignore--ignore--ignore-
0xff34XK_Hangul_Hanja     65332 -(skip)--*******--******
----                            -ignore--ignore--ignore-
s---                            -ignore--ignore--ignore-
-a--                            -ignore--ignore--ignore-
sa--                            -ignore--ignore--ignore-
--c-                            -ignore--ignore--ignore-
s-c-                            -ignore--ignore--ignore-
-ac-                            -ignore--ignore--ignore-
sac-                            -ignore--ignore--ignore-
0xff50XK_Home             65360 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:cursor1:cursor1:cursor
s---                            2:cursor2:cursor2:cursor
-a--                            3:cursor3:cursor3:cursor
sa--                            4:cursor4:cursor4:cursor
--c-                            5:cursor5:cursor5:cursor
s-c-                            6:cursor6:cursor6:cursor
-ac-                            7:cursor7:cursor7:cursor
sac-                            8:cursor8:cursor8:cursor
0xff51XK_Left             65361 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:cursor1:cursor1:cursor
s---                            2:cursor2:cursor2:cursor
-a--                            3:cursor3:cursor3:cursor
sa--                            4:cursor4:cursor4:cursor
--c-                            5:cursor5:cursor5:cursor
s-c-                            6:cursor6:cursor6:cursor
-ac-                            7:cursor7:cursor7:cursor
sac-                            8:cursor8:cursor8:cursor
0xff52XK_Up               65362 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:cursor1:cursor1:cursor
s---                            2:cursor2:cursor2:cursor
-a--                            3:cursor3:cursor3:cursor
sa--                            4:cursor4:cursor4:cursor
--c-                            5:cursor5:cursor5:cursor
s-c-                            6:cursor6:cursor6:cursor
-ac-                            7:cursor7:cursor7:cursor
sac-                            8:cursor8:cursor8:cursor
0xff53XK_Right            65363 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:cursor1:cursor1:cursor
s---                            2:cursor2:cursor2:cursor
-a--                            3:cursor3:cursor3:cursor
sa--                            4:cursor4:cursor4:cursor
--c-                            5:cursor5:cursor5:cursor
s-c-                            6:cursor6:cursor6:cursor
-ac-                            7:cursor7:cursor7:cursor
sac-                            8:cursor8:cursor8:cursor
0xff54XK_Down             65364 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:cursor1:cursor1:cursor
s---                            2:cursor2:cursor2:cursor
-a--                            3:cursor3:cursor3:cursor
sa--                            4:cursor4:cursor4:cursor
--c-                            5:cursor5:cursor5:cursor
s-c-                            6:cursor6:cursor6:cursor
-ac-                            7:cursor7:cursor7:cursor
sac-                            8:cursor8:cursor8:cursor
0xff55XK_Prior            65365 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:edit-key1:edit-key1:edit-key
s---                            2:edit-key2:edit-key2:edit-key
-a--                            3:edit-key3:edit-key3:edit-key
sa--                            4:edit-key4:edit-key4:edit-key
--c-                            5:edit-key5:edit-key5:edit-key
s-c-                            6:edit-key6:edit-key6:edit-key
-ac-                            7:edit-key7:edit-key7:edit-key
sac-                            8:edit-key8:edit-key8:edit-key
0xff56XK_Next             65366 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:edit-key1:edit-key1:edit-key
s---                            2:edit-key2:edit-key2:edit-key
-a--                            3:edit-key3:edit-key3:edit-key
sa--                            4:edit-key4:edit-key4:edit-key
--c-                            5:edit-key5:edit-key5:edit-key
s-c-                            6:edit-key6:edit-key6:edit-key
-ac-                            7:edit-key7:edit-key7:edit-key
sac-                            8:edit-key8:edit-key8:edit-key
0xff57XK_End              65367 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:cursor1:cursor1:cursor
s---                            2:cursor2:cursor2:cursor
-a--                            3:cursor3:cursor3:cursor
sa--                            4:cursor4:cursor4:cursor
--c-                            5:cursor5:cursor5:cursor
s-c-                            6:cursor6:cursor6:cursor
-ac-                            7:cursor7:cursor7:cursor
sac-                            8:cursor8:cursor8:cursor
0xff61XK_Print            65377 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:misc-key1:misc-key1:misc-key
s---                            2:misc-key2:misc-key2:misc-key
-a--                            3:misc-key3:misc-key3:misc-key
sa--                            4:misc-key4:misc-key4:misc-key
--c-                            5:misc-key5:misc-key5:misc-key
s-c-                            6:misc-key6:misc-key6:misc-key
-ac-                            7:misc-key7:misc-key7:misc-key
sac-                            8:misc-key8:misc-key8:misc-key
0xff63XK_Insert           65379 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:edit-key1:edit-key1:edit-key
s---                            2:edit-key2:edit-key2:edit-key
-a--                            3:edit-key3:edit-key3:edit-key
sa--                            4:edit-key4:edit-key4:edit-key
--c-                            5:edit-key5:edit-key5:edit-key
s-c-                            6:edit-key6:edit-key6:edit-key
-ac-                            7:edit-key7:edit-key7:edit-key
sac-                            8:edit-key8:edit-key8:edit-key
0xff65XK_Undo             65381 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:misc-key1:misc-key1:misc-key
s---                            2:misc-key2:misc-key2:misc-key
-a--                            3:misc-key3:misc-key3:misc-key
sa--                            4:misc-key4:misc-key4:misc-key
--c-                            5:misc-key5:misc-key5:misc-key
s-c-                            6:misc-key6:misc-key6:misc-key
-ac-                            7:misc-key7:misc-key7:misc-key
sac-                            8:misc-key8:misc-key8:misc-key
0xff66XK_Redo             65382 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:misc-key1:misc-key1:misc-key
s---                            2:misc-key2:misc-key2:misc-key
-a--                            3:misc-key3:misc-key3:misc-key
sa--                            4:misc-key4:misc-key4:misc-key
--c-                            5:misc-key5:misc-key5:misc-key
s-c-                            6:misc-key6:misc-key6:misc-key
-ac-                            7:misc-key7:misc-key7:misc-key
sac-                            8:misc-key8:misc-key8:misc-key
0xff67XK_Menu             65383 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:misc-key1:misc-key1:misc-key
s---                            2:misc-key2:misc-key2:misc-key
-a--                            3:misc-key3:misc-key3:misc-key
sa--                            4:misc-key4:misc-key4:misc-key
--c-                            5:misc-key5:misc-key5:misc-key
s-c-                            6:misc-key6:misc-key6:misc-key
-ac-                            7:misc-key7:misc-key7:misc-key
sac-                            8:misc-key8:misc-key8:misc-key
0xff68XK_Find             65384 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:edit-key1:edit-key1:edit-key
s---                            2:edit-key2:edit-key2:edit-key
-a--                            3:edit-key3:edit-key3:edit-key
sa--                            4:edit-key4:edit-key4:edit-key
--c-                            5:edit-key5:edit-key5:edit-key
s-c-                            6:edit-key6:edit-key6:edit-key
-ac-                            7:edit-key7:edit-key7:edit-key
sac-                            8:edit-key8:edit-key8:edit-key
0xff69XK_Cancel           65385 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:misc-key1:misc-key1:misc-key
s---                            2:misc-key2:misc-key2:misc-key
-a--                            3:misc-key3:misc-key3:misc-key
sa--                            4:misc-key4:misc-key4:misc-key
--c-                            5:misc-key5:misc-key5:misc-key
s-c-                            6:misc-key6:misc-key6:misc-key
-ac-                            7:misc-key7:misc-key7:misc-key
sac-                            8:misc-key8:misc-key8:misc-key
0xff6aXK_Help             65386 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:misc-key1:misc-key1:misc-key
s---                            2:misc-key2:misc-key2:misc-key
-a--                            3:misc-key3:misc-key3:misc-key
sa--                            4:misc-key4:misc-key4:misc-key
--c-                            5:misc-key5:misc-key5:misc-key
s-c-                            6:misc-key6:misc-key6:misc-key
-ac-                            7:misc-key7:misc-key7:misc-key
sac-                            8:misc-key8:misc-key8:misc-key
0xff6bXK_Break            65387 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:misc-key1:misc-key1:misc-key
s---                            2:misc-key2:misc-key2:misc-key
-a--                            3:misc-key3:misc-key3:misc-key
sa--                            4:misc-key4:misc-key4:misc-key
--c-                            5:misc-key5:misc-key5:misc-key
s-c-                            6:misc-key6:misc-key6:misc-key
-ac-                            7:misc-key7:misc-key7:misc-key
sac-                            8:misc-key8:misc-key8:misc-key
0xff7eXK_Mode_switch      65406 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:modifier1:modifier1:modifier
s---                            2:modifier2:modifier2:modifier
-a--                            3:modifier3:modifier3:modifier
sa--                            4:modifier4:modifier4:modifier
--c-                            5:modifier5:modifier5:modifier
s-c-                            6:modifier6:modifier6:modifier
-ac-                            7:modifier7:modifier7:modifier
sac-                            8:modifier8:modifier8:modifier
0xff7fXK_Num_Lock         65407 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:modifier1:modifier1:modifier
s---                            2:modifier2:modifier2:modifier
-a--                            3:modifier3:modifier3:modifier
sa--                            4:modifier4:modifier4:modifier
--c-                            5:modifier5:modifier5:modifier
s-c-                            6:modifier6:modifier6:modifier
-ac-                            7:modifier7:modifier7:modifier
sac-                            8:modifier8:modifier8:modifier
0xff8dXK_KP_Enter         65421 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xff95XK_KP_Home          65429 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xff96XK_KP_Left          65430 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xff97XK_KP_Up            65431 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xff98XK_KP_Right         65432 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xff99XK_KP_Down          65433 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xff9aXK_KP_Prior         65434 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xff9bXK_KP_Next          65435 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xff9cXK_KP_End           65436 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xff9dXK_KP_Begin         65437 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xff9eXK_KP_Insert        65438 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:edit-key1:edit-key1:edit-key
s---                            2:edit-key2:edit-key2:edit-key
-a--                            3:edit-key3:edit-key3:edit-key
sa--                            4:edit-key4:edit-key4:edit-key
--c-                            5:edit-key5:edit-key5:edit-key
s-c-                            6:edit-key6:edit-key6:edit-key
-ac-                            7:edit-key7:edit-key7:edit-key
sac-                            8:edit-key8:edit-key8:edit-key
0xff9fXK_KP_Delete        65439 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:edit-key1:edit-key1:edit-key
s---                            2:edit-key2:edit-key2:edit-key
-a--                            3:edit-key3:edit-key3:edit-key
sa--                            4:edit-key4:edit-key4:edit-key
--c-                            5:edit-key5:edit-key5:edit-key
s-c-                            6:edit-key6:edit-key6:edit-key
-ac-                            7:edit-key7:edit-key7:edit-key
sac-                            8:edit-key8:edit-key8:edit-key
0xffaaXK_KP_Multiply      65450 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xffabXK_KP_Add           65451 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xffadXK_KP_Subtract      65453 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xffaeXK_KP_Decimal       65454 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xffafXK_KP_Divide        65455 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xffb0XK_KP_0             65456 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xffb1XK_KP_1             65457 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xffb2XK_KP_2             65458 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xffb3XK_KP_3             65459 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xffb4XK_KP_4             65460 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xffb5XK_KP_5             65461 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xffb6XK_KP_6             65462 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xffb7XK_KP_7             65463 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xffb8XK_KP_8             65464 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xffb9XK_KP_9             65465 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xffbdXK_KP_Equal         65469 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:keypad1:keypad1:keypad
s---                            2:keypad2:keypad2:keypad
-a--                            3:keypad3:keypad3:keypad
sa--                            4:keypad4:keypad4:keypad
--c-                            5:keypad5:keypad5:keypad
s-c-                            6:keypad6:keypad6:keypad
-ac-                            7:keypad7:keypad7:keypad
sac-                            8:keypad8:keypad8:keypad
0xffbeXK_F1               65470 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:func-key1:func-key1:func-key
s---                            2:func-key2:func-key2:func-key
-a--                            3:func-key3:func-key3:func-key
sa--                            4:func-key4:func-key4:func-key
--c-                            5:func-key5:func-key5:func-key
s-c-                            6:func-key6:func-key6:func-key
-ac-                            7:func-key7:func-key7:func-key
sac-                            8:func-key8:func-key8:func-key
0xffbfXK_F2               65471 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:func-key1:func-key1:func-key
s---                            2:func-key2:func-key2:func-key
-a--                            3:func-key3:func-key3:func-key
sa--                            4:func-key4:func-key4:func-key
--c-                            5:func-key5:func-key5:func-key
s-c-                            6:func-key6:func-key6:func-key
-ac-                            7:func-key7:func-key7:func-key
sac-                            8:func-key8:func-key8:func-key
0xffc0XK_F3               65472 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:func-key1:func-key1:func-key
s---                            2:func-key2:func-key2:func-key
-a--                            3:func-key3:func-key3:func-key
sa--                            4:func-key4:func-key4:func-key
--c-                            5:func-key5:func-key5:func-key
s-c-                            6:func-key6:func-key6:func-key
-ac-                            7:func-key7:func-key7:func-key
sac-                            8:func-key8:func-key8:func-key
0xffc1XK_F4               65473 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:func-key1:func-key1:func-key
s---                            2:func-key2:func-key2:func-key
-a--                            3:func-key3:func-key3:func-key
sa--                            4:func-key4:func-key4:func-key
--c-                            5:func-key5:func-key5:func-key
s-c-                            6:func-key6:func-key6:func-key
-ac-                            7:func-key7:func-key7:func-key
sac-                            8:func-key8:func-key8:func-key
0xffc2XK_F5               65474 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:func-key1:func-key1:func-key
s---                            2:func-key2:func-key2:func-key
-a--                            3:func-key3:func-key3:func-key
sa--                            4:func-key4:func-key4:func-key
--c-                            5:func-key5:func-key5:func-key
s-c-                            6:func-key6:func-key6:func-key
-ac-                            7:func-key7:func-key7:func-key
sac-                            8:func-key8:func-key8:func-key
0xffc3XK_F6               65475 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:func-key1:func-key1:func-key
s---                            2:func-key2:func-key2:func-key
-a--                            3:func-key3:func-key3:func-key
sa--                            4:func-key4:func-key4:func-key
--c-                            5:func-key5:func-key5:func-key
s-c-                            6:func-key6:func-key6:func-key
-ac-                            7:func-key7:func-key7:func-key
sac-                            8:func-key8:func-key8:func-key
0xffc4XK_F7               65476 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:func-key1:func-key1:func-key
s---                            2:func-key2:func-key2:func-key
-a--                            3:func-key3:func-key3:func-key
sa--                            4:func-key4:func-key4:func-key
--c-                            5:func-key5:func-key5:func-key
s-c-                            6:func-key6:func-key6:func-key
-ac-                            7:func-key7:func-key7:func-key
sac-                            8:func-key8:func-key8:func-key
0xffc5XK_F8               65477 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:func-key1:func-key1:func-key
s---                            2:func-key2:func-key2:func-key
-a--                            3:func-key3:func-key3:func-key
sa--                            4:func-key4:func-key4:func-key
--c-                            5:func-key5:func-key5:func-key
s-c-                            6:func-key6:func-key6:func-key
-ac-                            7:func-key7:func-key7:func-key
sac-                            8:func-key8:func-key8:func-key
0xffc6XK_F9               65478 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:func-key1:func-key1:func-key
s---                            2:func-key2:func-key2:func-key
-a--                            3:func-key3:func-key3:func-key
sa--                            4:func-key4:func-key4:func-key
--c-                            5:func-key5:func-key5:func-key
s-c-                            6:func-key6:func-key6:func-key
-ac-                            7:func-key7:func-key7:func-key
sac-                            8:func-key8:func-key8:func-key
0xffc7XK_F10              65479 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:func-key1:func-key1:func-key
s---                            2:func-key2:func-key2:func-key
-a--                            3:func-key3:func-key3:func-key
sa--                            4:func-key4:func-key4:func-key
--c-                            5:func-key5:func-key5:func-key
s-c-                            6:func-key6:func-key6:func-key
-ac-                            7:func-key7:func-key7:func-key
sac-                            8:func-key8:func-key8:func-key
0xffc8XK_F11              65480 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:func-key1:func-key1:func-key
s---                            2:func-key2:func-key2:func-key
-a--                            3:func-key3:func-key3:func-key
sa--                            4:func-key4:func-key4:func-key
--c-                            5:func-key5:func-key5:func-key
s-c-                            6:func-key6:func-key6:func-key
-ac-                            7:func-key7:func-key7:func-key
sac-                            8:func-key8:func-key8:func-key
0xffc9XK_F12              65481 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:func-key1:func-key1:func-key
s---                            2:func-key2:func-key2:func-key
-a--                            3:func-key3:func-key3:func-key
sa--                            4:func-key4:func-key4:func-key
--c-                            5:func-key5:func-key5:func-key
s-c-                            6:func-key6:func-key6:func-key
-ac-                            7:func-key7:func-key7:func-key
sac-                            8:func-key8:func-key8:func-key
0xffe1XK_Shift_L          65505 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:modifier1:modifier1:modifier
s---                            2:modifier2:modifier2:modifier
-a--                            3:modifier3:modifier3:modifier
sa--                            4:modifier4:modifier4:modifier
--c-                            5:modifier5:modifier5:modifier
s-c-                            6:modifier6:modifier6:modifier
-ac-                            7:modifier7:modifier7:modifier
sac-                            8:modifier8:modifier8:modifier
0xffe2XK_Shift_R          65506 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:modifier1:modifier1:modifier
s---                            2:modifier2:modifier2:modifier
-a--                            3:modifier3:modifier3:modifier
sa--                            4:modifier4:modifier4:modifier
--c-                            5:modifier5:modifier5:modifier
s-c-                            6:modifier6:modifier6:modifier
-ac-                            7:modifier7:modifier7:modifier
sac-                            8:modifier8:modifier8:modifier
0xffe3XK_Control_L        65507 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:modifier1:modifier1:modifier
s---                            2:modifier2:modifier2:modifier
-a--                            3:modifier3:modifier3:modifier
sa--                            4:modifier4:modifier4:modifier
--c-                            5:modifier5:modifier5:modifier
s-c-                            6:modifier6:modifier6:modifier
-ac-                            7:modifier7:modifier7:modifier
sac-                            8:modifier8:modifier8:modifier
0xffe4XK_Control_R        65508 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:modifier1:modifier1:modifier
s---                            2:modifier2:modifier2:modifier
-a--                            3:modifier3:modifier3:modifier
sa--                            4:modifier4:modifier4:modifier
--c-                            5:modifier5:modifier5:modifier
s-c-                            6:modifier6:modifier6:modifier
-ac-                            7:modifier7:modifier7:modifier
sac-                            8:modifier8:modifier8:modifier
0xffe5XK_Caps_Lock        65509 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:modifier1:modifier1:modifier
s---                            2:modifier2:modifier2:modifier
-a--                            3:modifier3:modifier3:modifier
sa--                            4:modifier4:modifier4:modifier
--c-                            5:modifier5:modifier5:modifier
s-c-                            6:modifier6:modifier6:modifier
-ac-                            7:modifier7:modifier7:modifier
sac-                            8:modifier8:modifier8:modifier
0xffe7XK_Meta_L           65511 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:modifier1:modifier1:modifier
s---                            2:modifier2:modifier2:modifier
-a--                            3:modifier3:modifier3:modifier
sa--                            4:modifier4:modifier4:modifier
--c-                            5:modifier5:modifier5:modifier
s-c-                            6:modifier6:modifier6:modifier
-ac-                            7:modifier7:modifier7:modifier
sac-                            8:modifier8:modifier8:modifier
0xffe9XK_Alt_L            65513 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:modifier1:modifier1:modifier
s---                            2:modifier2:modifier2:modifier
-a--                            3:modifier3:modifier3:modifier
sa--                            4:modifier4:modifier4:modifier
--c-                            5:modifier5:modifier5:modifier
s-c-                            6:modifier6:modifier6:modifier
-ac-                            7:modifier7:modifier7:modifier
sac-                            8:modifier8:modifier8:modifier
0xffebXK_Super_L          65515 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:modifier1:modifier1:modifier
s---                            2:modifier2:modifier2:modifier
-a--                            3:modifier3:modifier3:modifier
sa--                            4:modifier4:modifier4:modifier
--c-                            5:modifier5:modifier5:modifier
s-c-                            6:modifier6:modifier6:modifier
-ac-                            7:modifier7:modifier7:modifier
sac-                            8:modifier8:modifier8:modifier
0xffecXK_Super_R          65516 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:modifier1:modifier1:modifier
s---                            2:modifier2:modifier2:modifier
-a--                            3:modifier3:modifier3:modifier
sa--                            4:modifier4:modifier4:modifier
--c-                            5:modifier5:modifier5:modifier
s-c-                            6:modifier6:modifier6:modifier
-ac-                            7:modifier7:modifier7:modifier
sac-                            8:modifier8:modifier8:modifier
0xffffXK_Delete           65535 -(skip)--(skip)--(skip)-
----                            1:edit-key1:edit-key1:edit-key
s---                            2:edit-key2:edit-key2:edit-key
-a--                            3:edit-key3:edit-key3:edit-key
sa--                            4:edit-key4:edit-key4:edit-key
--c-                            5:edit-key5:edit-key5:edit-key
s-c-                            6:edit-key6:edit-key6:edit-key
-ac-                            7:edit-key7:edit-key7:edit-key
sac-                            8:edit-key8:edit-key8:edit-key